If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Co je Newtonův druhý zákon?

Zjisti, jak síly způsobují zrychlení.

Co tvrdí Newtonův druhý zákon?

V úvodu do fyziky je Newtonův druhý zákon jedním z nejdůležitějších zákonů, o kterém se dozvíš. Potkáš se s ním v téměř každé kapitole každé učebnice fyziky, je tedy důležité jej ovládnout co nejdříve.
Víme, že tělesa mohou zrychlovat pouze, pokud na ně působí síly. Newtonův druhý zákon nám říká, jak přesně těleso zrychlí při působení dané celkové síly.
a, equals, start fraction, \Sigma, F, divided by, m, end fraction
V tomto vzorci je a zrychlením tělesa, \Sigma, F je celková síla, která na těleso působí a m je hmotnost tělesa.
Při pohledu na Newtonův zákon výše vidíme, že zrychlení je přímo úměrné celkové síle \Sigma, F a nepřímo úměrné hmotnosti m. Jinak řečeno, zdvojnásobí-li se celková síla, zrychlení tělesa by bylo dvakrát větší. Zdvojnásobila-li by se hmotnost tělesa, jeho zrychlení by bylo poloviční.

Co je to celková síla?

Síla je tah nebo tlak a celková síla \Sigma, F je výslednice, tedy součet sil, které na těleso působí. Sčítání vektorů je jen trochu jiné než sčítání obyčejných čísel. Když sčítáme vektory, musíme zohlednit jejich směr. Celková síla je vektorový součet všech sil, které na těleso působí.
Například uvažuj dvě síly o velikostech 30 N a 20 N, které působí doprava, respektive doleva na ovečku výše. Za předpokladu, že směr doprava je kladný, určíme celkovou sílu působící na ovečku ze vzorce
\Sigma, F, equals, 30, start text, space, N, end text, minus, 20, start text, space, N, end text
\Sigma, F, equals, 10, start text, space, N, end text směrem doprava
Pokud by působilo více vodorovných sil, celkovou sílu bychom určili přičtením všech sil působících doprava a odečtením všech sil působících doleva.
Jelikož je síla vektorová veličina, můžeme Newtonův druhý zákon napsat ve tvaru a, with, vector, on top, equals, start fraction, \Sigma, F, with, vector, on top, divided by, m, end fraction. Z toho vyplývá, že směr výsledného zrychlení odpovídá směru vektoru celkové síly. Jinak řečeno, pokud celková síla \Sigma, F míří doprava, zrychlení a musí mířit také doprava.

Jak se Newtonův druhý zákon používá?

Pokud úloha, kterou se zabýváš, obsahuje velké množství sil mířících různými směry, bývá jednodušší zkoumat každý směr zvlášť.
Pro vodorovný směr můžeme napsat
a, start subscript, x, end subscript, equals, start fraction, \Sigma, F, start subscript, x, end subscript, divided by, m, end fraction
Zrychlení ve vodorovném směru a, start subscript, x, end subscript se rovná celkové síle ve vodorovném směru \Sigma, F, start subscript, x, end subscript dělené hmotností.
Pro svislý směr můžeme napsat
a, start subscript, y, end subscript, equals, start fraction, \Sigma, F, start subscript, y, end subscript, divided by, m, end fraction
Zrychlení ve svislém směru a, start subscript, y, end subscript se rovná celkové síle ve svislém směru \Sigma, F, start subscript, y, end subscript dělené hmotností.
Při použití těchto rovnic musíme dávat pozor, abychom do vodorovné složky Newtonova druhého zákona dosazovali pouze vodorovné síly a do svislé složky jen svislé síly. To děláme, protože vodorovné síly se týkají pouze vodorovného zrychlení a svislé síly pouze svislého zrychlení. Mějme například slepici o hmotnosti m, na kterou působí síly o velikostech start color #e84d39, F, start subscript, 1, end subscript, end color #e84d39, start color #11accd, F, start subscript, 2, end subscript, end color #11accd, start color #1fab54, F, start subscript, 3, end subscript, end color #1fab54 a F, start subscript, 4, end subscript podle obrázku níže.
Síly start color #e84d39, F, start subscript, 1, end subscript, end color #e84d39 a start color #1fab54, F, start subscript, 3, end subscript, end color #1fab54 působí ve vodorovném směru. Podle Newtonova zákona ve vodorovném směru a za předpokladu, že směr doprava je kladný, získáme
a, start subscript, x, end subscript, equals, start fraction, \Sigma, F, start subscript, x, end subscript, divided by, m, end fraction, equals, start fraction, start color #e84d39, F, start subscript, 1, end subscript, end color #e84d39, minus, start color #1fab54, F, start subscript, 3, end subscript, end color #1fab54, divided by, m, end fraction
Podobně síly start color #11accd, F, start subscript, 2, end subscript, end color #11accd a F, start subscript, 4, end subscript působí ve svislém směru. Podle Newtonova zákona ve svislém směru a za předpokladu, že směr vzhůru je kladný, získáme
a, start subscript, y, end subscript, equals, start fraction, \Sigma, F, start subscript, y, end subscript, divided by, m, end fraction, equals, start fraction, start color #11accd, F, start subscript, 2, end subscript, end color #11accd, minus, F, start subscript, 4, end subscript, divided by, m, end fraction
Upozornění: Častou chybou je dosazení vodorovné síly do rovnice pro svislý směr a naopak.

Co dělat, když síla míří příčně?

Když síly míří příčně, pořád můžeme zkoumat každý směr zvlášť. Příčné síly však budou přispívat k vodorovnému i svislému směru zároveň.
Například řekněme, že síla start color #1fab54, F, start subscript, 3, end subscript, end color #1fab54 působí na slepici pod úhlem theta, jak je znázorněno na obrázku níže.
Síla start color #1fab54, F, start subscript, 3, end subscript, end color #1fab54 ovlivní jak vodorovné, tak svislé zrychlení, ale jen vodorovná složka start color #1fab54, F, start subscript, 3, end subscript, end color #1fab54 ovlivní vodorovné zrychlení a jen svislá složka start color #1fab54, F, start subscript, 3, end subscript, end color #1fab54 ovlivní svislé zrychlení. Rozložíme tedy sílu start color #1fab54, F, start subscript, 3, end subscript, end color #1fab54 na vodorovnou a svislou složku, jak je zobrazeno níže.
Tady vidíme, že síla start color #1fab54, F, start subscript, 3, end subscript, end color #1fab54 se skládá z vodorovné síly start color #1fab54, F, start subscript, 3, x, end subscript, end color #1fab54 a svislé síly start color #1fab54, F, start subscript, 3, y, end subscript, end color #1fab54.
Užitím goniometrických funkcí položíme velikost vodorovné složky rovnu start color #1fab54, F, start subscript, 3, x, end subscript, end color #1fab54, equals, start color #1fab54, F, start subscript, 3, end subscript, end color #1fab54, space, start text, c, o, s, end text, space, theta. Podobně, velikost svislé složky je start color #1fab54, F, start subscript, 3, y, end subscript, end color #1fab54, equals, start color #1fab54, F, start subscript, 3, end subscript, end color #1fab54, space, start text, s, i, n, end text, space, theta.
Teď můžeme pokračovat, jako vždy, dosazením vodorovných sil do vodorovné složky Newtonova druhého zákona.
a, start subscript, x, end subscript, equals, start fraction, \Sigma, F, start subscript, x, end subscript, divided by, m, end fraction, equals, start fraction, start color #e84d39, F, start subscript, 1, end subscript, end color #e84d39, minus, start color #1fab54, F, start subscript, 3, x, end subscript, end color #1fab54, divided by, m, end fraction, equals, start fraction, start color #e84d39, F, start subscript, 1, end subscript, end color #e84d39, minus, start color #1fab54, F, start subscript, 3, end subscript, end color #1fab54, space, start text, c, o, s, end text, space, theta, divided by, m, end fraction
Podobně můžeme dosadit svislé síly do svislé složky Newtonova druhého zákona.
a, start subscript, y, end subscript, equals, start fraction, \Sigma, F, start subscript, y, end subscript, divided by, m, end fraction, equals, start fraction, start color #11accd, F, start subscript, 2, end subscript, end color #11accd, minus, F, start subscript, 4, end subscript, plus, start color #1fab54, F, start subscript, 3, y, end subscript, end color #1fab54, divided by, m, end fraction, equals, start fraction, start color #11accd, F, start subscript, 2, end subscript, end color #11accd, minus, F, start subscript, 4, end subscript, plus, start color #1fab54, F, start subscript, 3, end subscript, end color #1fab54, space, start text, s, i, n, end text, space, theta, divided by, m, end fraction

Jak vypadají řešené otázky na Newtonův druhý zákon?

Příklad 1: Želva jménem Newton

Želva jménem Newton váží 1,2 kg. Působí na ni síly znázorněné na obrázku níže.
Jaké je vodorovné zrychlení želvy?
Jaké je svislé zrychlení želvy?
K nalezení vodorovného zrychlení použijeme Newtonův zákon ve vodorovném směru.
a, start subscript, x, end subscript, equals, start fraction, \Sigma, F, start subscript, x, end subscript, divided by, m, end fraction, start text, left parenthesis, Z, a, c, with, \v, on top, n, e, m, e, space, v, z, o, r, c, e, m, space, p, r, o, space, N, e, w, t, o, n, u, with, \r, on top, v, space, d, r, u, h, y, with, \', on top, space, z, a, with, \', on top, k, o, n, space, v, e, space, v, o, d, o, r, o, v, n, e, with, \', on top, m, space, s, m, e, with, \v, on top, r, u, point, right parenthesis, end text
a, start subscript, x, end subscript, equals, start fraction, left parenthesis, 30, start text, space, N, end text, right parenthesis, space, start text, c, o, s, end text, left parenthesis, 30, °, right parenthesis, minus, 22, start text, space, N, end text, divided by, 1, comma, 2, start text, space, k, g, end text, end fraction, start text, left parenthesis, D, o, s, a, d, ı, with, \', on top, m, e, space, v, o, d, o, r, o, v, n, e, with, \', on top, space, s, ı, with, \', on top, l, y, space, s, e, space, s, p, r, a, with, \', on top, v, n, y, with, \', on top, m, i, space, z, n, a, m, e, with, \', on top, n, k, y, point, right parenthesis, end text
a, start subscript, x, end subscript, equals, start fraction, 26, start text, space, N, end text, minus, 22, start text, space, N, end text, divided by, 1, comma, 2, start text, space, k, g, end text, end fraction, start text, left parenthesis, U, j, i, s, t, ı, with, \', on top, m, e, space, s, e, comma, space, z, with, \v, on top, e, space, k, d, y, z, with, \v, on top, space, p, o, c, with, \v, on top, ı, with, \', on top, t, a, with, \', on top, m, e, space, s, e, space, s, t, u, p, n, i, comma, space, m, a, with, \', on top, m, e, space, k, a, l, k, u, l, a, c, with, \v, on top, k, u, space, v, space, r, e, z, with, \v, on top, i, m, u, space, s, t, u, p, n, with, \v, on top, u, with, \r, on top, point, right parenthesis, end text
a, start subscript, x, end subscript, equals, 3, comma, 3, space, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction, start text, left parenthesis, V, y, c, with, \v, on top, ı, with, \', on top, s, l, ı, with, \', on top, m, e, space, a, space, o, s, l, a, v, ı, with, \', on top, m, e, !, right parenthesis, end text
K nalezení svislého zrychlení použijeme Newtonův zákon ve svislém směru.
a, start subscript, y, end subscript, equals, start fraction, \Sigma, F, start subscript, y, end subscript, divided by, m, end fraction, start text, left parenthesis, Z, a, c, with, \v, on top, n, e, m, e, space, v, z, o, r, c, e, m, space, p, r, o, space, N, e, w, t, o, n, u, with, \r, on top, v, space, d, r, u, h, y, with, \', on top, space, z, a, with, \', on top, k, o, n, space, v, e, space, s, v, i, s, l, e, with, \', on top, m, space, s, m, e, with, \v, on top, r, u, point, right parenthesis, end text
a, start subscript, y, end subscript, equals, start fraction, 16, start text, space, N, end text, minus, 12, start text, space, N, end text, minus, left parenthesis, 30, start text, space, N, end text, right parenthesis, space, start text, s, i, n, end text, left parenthesis, 30, °, right parenthesis, divided by, 1, comma, 2, start text, space, k, g, end text, end fraction, start text, left parenthesis, D, o, s, a, d, ı, with, \', on top, m, e, space, s, v, i, s, l, e, with, \', on top, space, s, ı, with, \', on top, l, y, space, s, e, space, s, p, r, a, with, \', on top, v, n, y, with, \', on top, m, i, space, z, n, a, m, e, with, \', on top, n, k, y, point, right parenthesis, end text
a, start subscript, y, end subscript, equals, start fraction, 16, start text, space, N, end text, minus, 12, start text, space, N, end text, minus, 15, start text, space, N, end text, divided by, 1, comma, 2, start text, space, k, g, end text, end fraction, start text, left parenthesis, U, j, i, s, t, ı, with, \', on top, m, e, space, s, e, comma, space, z, with, \v, on top, e, space, k, d, y, z, with, \v, on top, space, p, o, c, with, \v, on top, ı, with, \', on top, t, a, with, \', on top, m, e, space, s, e, space, s, t, u, p, n, i, comma, space, m, a, with, \', on top, m, e, space, k, a, l, k, u, l, a, c, with, \v, on top, k, u, space, v, space, r, e, z, with, \v, on top, i, m, u, space, s, t, u, p, n, with, \v, on top, u, with, \r, on top, point, right parenthesis, end text
a, start subscript, y, end subscript, equals, minus, 9, comma, 2, space, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction, start text, left parenthesis, V, y, c, with, \v, on top, ı, with, \', on top, s, l, ı, with, \', on top, m, e, space, a, space, o, s, l, a, v, ı, with, \', on top, m, e, !, right parenthesis, end text

Příklad 2: Sýr na niti

Kus sýra visí v klidu na dvojici nití působících na něj silami F, start subscript, 1, end subscript a start color #e84d39, F, start subscript, 2, end subscript, end color #e84d39 podle obrázku níže. Také na něj působí tíhová síla o velikosti start color #1fab54, 20, start text, space, N, end text, end color #1fab54.
Jaká je velikost síly F, start subscript, 1, end subscript?
Jaká je velikost síly start color #e84d39, F, start subscript, 2, end subscript, end color #e84d39?
Začneme vodorovnou nebo svislou verzí Newtonova druhého zákona. Zatím neznáme velikosti vodorovných sil, ale známe velikost jedné ze svislých sil — start color #1fab54, 20, start text, space, N, end text, end color #1fab54. Protože máme více informací o svislém směru, začneme s ním.
a, start subscript, y, end subscript, equals, start fraction, \Sigma, F, start subscript, y, end subscript, divided by, m, end fraction, start text, left parenthesis, Z, a, c, with, \v, on top, n, e, m, e, space, v, z, o, r, c, e, m, space, p, r, o, space, N, e, w, t, o, n, u, with, \r, on top, v, space, d, r, u, h, y, with, \', on top, space, z, a, with, \', on top, k, o, n, space, v, e, space, s, v, i, s, l, e, with, \', on top, m, space, s, m, e, with, \v, on top, r, u, point, right parenthesis, end text
a, start subscript, y, end subscript, equals, start fraction, F, start subscript, 1, end subscript, space, start text, s, i, n, end text, left parenthesis, 60, °, right parenthesis, minus, start color #1fab54, 20, start text, space, N, end text, end color #1fab54, divided by, m, end fraction, start text, left parenthesis, D, o, s, a, d, ı, with, \', on top, m, e, space, s, v, i, s, l, e, with, \', on top, space, s, ı, with, \', on top, l, y, space, s, e, space, s, p, r, a, with, \', on top, v, n, y, with, \', on top, m, i, space, z, n, a, m, e, with, \', on top, n, k, y, point, right parenthesis, end text
0, equals, start fraction, F, start subscript, 1, end subscript, space, start text, s, i, n, end text, left parenthesis, 60, °, right parenthesis, minus, start color #1fab54, 20, start text, space, N, end text, end color #1fab54, divided by, m, end fraction, start text, left parenthesis, S, v, i, s, l, e, with, \', on top, space, z, r, y, c, h, l, e, n, ı, with, \', on top, space, j, e, space, n, u, l, o, v, e, with, \', on top, comma, space, p, r, o, t, o, z, with, \v, on top, e, space, s, y, with, \', on top, r, space, j, e, space, v, space, k, l, i, d, u, point, right parenthesis, end text
0, equals, F, start subscript, 1, end subscript, space, start text, s, i, n, end text, left parenthesis, 60, °, right parenthesis, minus, start color #1fab54, 20, start text, space, N, end text, end color #1fab54, start text, left parenthesis, V, y, n, a, with, \', on top, s, o, b, ı, with, \', on top, m, e, space, o, b, e, with, \v, on top, space, s, t, r, a, n, y, space, h, m, o, t, n, o, s, t, ı, with, \', on top, space, end text, m, point, right parenthesis
F, start subscript, 1, end subscript, equals, start fraction, start color #1fab54, 20, start text, space, N, end text, end color #1fab54, divided by, start text, s, i, n, end text, left parenthesis, 60, °, right parenthesis, end fraction, start text, left parenthesis, V, y, j, a, with, \', on top, d, r, with, \v, on top, ı, with, \', on top, m, e, space, end text, F, start subscript, 1, end subscript, point, right parenthesis
F, start subscript, 1, end subscript, equals, 23, start text, space, N, end text, start text, left parenthesis, V, y, c, with, \v, on top, ı, with, \', on top, s, l, ı, with, \', on top, m, e, space, a, space, o, s, l, a, v, ı, with, \', on top, m, e, !, right parenthesis, end text
Teď určíme sílu start color #e84d39, F, start subscript, 2, end subscript, end color #e84d39 pomocí Newtonova zákona pro vodorovný směr.
a, start subscript, x, end subscript, equals, start fraction, \Sigma, F, start subscript, x, end subscript, divided by, m, end fraction, start text, left parenthesis, P, o, u, z, with, \v, on top, i, j, e, m, e, space, N, e, w, t, o, n, u, with, \r, on top, v, space, d, r, u, h, y, with, \', on top, space, z, a, with, \', on top, k, o, n, space, v, e, space, v, o, d, o, r, o, v, n, e, with, \', on top, m, space, s, m, e, with, \v, on top, r, u, point, right parenthesis, end text
a, start subscript, x, end subscript, equals, start fraction, F, start subscript, 1, end subscript, space, start text, c, o, s, end text, left parenthesis, 60, °, right parenthesis, minus, start color #e84d39, F, start subscript, 2, end subscript, end color #e84d39, divided by, m, end fraction, start text, left parenthesis, D, o, s, a, d, ı, with, \', on top, m, e, space, v, o, d, o, r, o, v, n, e, with, \', on top, space, s, ı, with, \', on top, l, y, space, s, e, space, s, p, r, a, with, \', on top, v, n, y, with, \', on top, m, i, space, z, n, a, m, e, with, \', on top, n, k, y, point, right parenthesis, end text
a, start subscript, x, end subscript, equals, start fraction, left parenthesis, 23, start text, space, N, end text, right parenthesis, space, start text, c, o, s, end text, left parenthesis, 60, °, right parenthesis, minus, start color #e84d39, F, start subscript, 2, end subscript, end color #e84d39, divided by, m, end fraction, start text, left parenthesis, D, o, s, a, d, ı, with, \', on top, m, e, space, h, o, d, n, o, t, u, space, end text, F, start subscript, 1, end subscript, equals, 23, start text, space, N, end text, start text, space, z, ı, with, \', on top, s, k, a, n, o, u, space, v, e, space, v, y, with, \', on top, p, o, c, with, \v, on top, t, u, space, p, r, o, space, s, v, i, s, l, y, with, \', on top, space, s, m, e, with, \v, on top, r, point, right parenthesis, end text
0, equals, start fraction, left parenthesis, 23, start text, space, N, end text, right parenthesis, space, start text, c, o, s, end text, left parenthesis, 60, °, right parenthesis, minus, start color #e84d39, F, start subscript, 2, end subscript, end color #e84d39, divided by, m, end fraction, start text, left parenthesis, V, o, d, o, r, o, v, n, e, with, \', on top, space, z, r, y, c, h, l, e, n, ı, with, \', on top, space, j, e, space, 0, comma, space, p, r, o, t, o, z, with, \v, on top, e, space, s, y, with, \', on top, r, space, j, e, space, v, space, k, l, i, d, u, point, right parenthesis, end text
0, equals, left parenthesis, 23, start text, space, N, end text, right parenthesis, space, start text, c, o, s, end text, left parenthesis, 60, °, right parenthesis, minus, start color #e84d39, F, start subscript, 2, end subscript, end color #e84d39, start text, left parenthesis, V, y, n, a, with, \', on top, s, o, b, ı, with, \', on top, m, e, space, o, b, e, with, \v, on top, space, s, t, r, a, n, y, space, h, m, o, t, n, o, s, t, ı, with, \', on top, space, end text, m, point, right parenthesis
start color #e84d39, F, start subscript, 2, end subscript, end color #e84d39, equals, left parenthesis, 23, start text, space, N, end text, right parenthesis, space, start text, c, o, s, end text, left parenthesis, 60, °, right parenthesis, start text, left parenthesis, V, y, j, a, with, \', on top, d, r, with, \v, on top, ı, with, \', on top, m, e, space, end text, start color #df0030, F, start subscript, 2, end subscript, end color #df0030, point, right parenthesis
start color #e84d39, F, start subscript, 2, end subscript, end color #e84d39, equals, start color #e84d39, 11, comma, 5, start text, space, N, end text, end color #e84d39, start text, left parenthesis, V, y, c, with, \v, on top, ı, with, \', on top, s, l, ı, with, \', on top, m, e, space, a, space, o, s, l, a, v, ı, with, \', on top, m, e, !, right parenthesis, end text

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.