If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Pomalá ponožka na Lubrikonu VI

Co by se stalo s pomalu se pohybující ponožkou na planetě, kde neexistuje tření. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Toto je obrázek planety Lubrikon-VI. Lubrikon-VI je velmi zvláštní planeta, protože je celá tvořena záhadným prvkem zvaným lubricium. Lubricium je zvláštní tím, že když se cokoli pohybuje po jeho povrchu, nepociťuje to vůbec žádné účinky tření. Toto je tedy deska z lubricia, díváme se na ní ze strany. Mám na ní cihlu, třeba se po ní posouvá, a nepůsobí na ni vůbec žádné tření. Další věc, kterou o Lubrikonu-VI víme, je, že je hluboko ve vesmíru a nemá atmosféru. V jejím okolí je úplné vakuum. Je v tak hlubokém vesmíru, tak dalekém vesmíru, že tu není ani těch pár atomů vodíku. Je tu úplné a absolutní vakuum. Je to také prastará planeta. Hvězda, kterou kdysi obíhala, už se dávno rozpadla. Je to tedy osamělá planeta bez atmosféry, plující vesmírem. Dále o Lubrikonu-VI víme, že je dokonale kulatá. Je to úplně dokonalá koule. Teď přijde má otázka. Z nějakého divného důvodu je na povrchu Lubrikonu-VI… Toto je povrch Lubrikonu-VI. Je tu ponožka zamrzlá v kusu ledu. Toto je tedý má ponožka a je zamrzlá v kusu ledu. Pohybuje se rychlostí 1 kilometr za hodinu tímto směrem. Pokud bychom se na to dívali v tomto větším měřítku… Řekněme, že toto je zamrzlá ponožka, která se pohybuje podél rovníku. Pohybuje se podél rovníku Lubrikonu-VI. Má otázka, za všech těchto předpokladů, že planeta nemá atmosféru, je dokonale kulatá a na lubriciu není žádné tření, zní: „Co se s touto zamrzlou ponožkou bude dít v průběhu času?“ Abychom to mohli zodpovědět, musíme se zamyslet nad všemi silami, které působí na tento kus ledu a ponožku v něm. Nejprve se zamysleme nad těmito silami, které působí v normálovém směru, dovnitř a ven ze středu planety. Tato planeta má hmotnost. Proto máme sílu mířící do hmotného středu planety. Tím pádem na tento kus ledu působí tíhová síla směřující do středu planety. Nakreslím to takto. Máme tíhovou sílu. Mám tíhovou sílu působící do středu kruhu, jak jsem tady nakreslil. Také víme, že se led nepohybuje po spirále do středu planety. Máme tady tento povrch. Led neprochází lubriciovým povrchem. Můžeme také předpokládat, že lubricium je velmi silný materiál. Máme tedy také normálovou sílu. Máme normálovou sílu, která brání ledu, aby začal padat do středu planety. Toto je tedy normálová síla. Teď se zamyslíme nad tím, co podrobněji rozebereme v dalším videu, a sice, jestli je normálová síla rovna síle tíhové. Rozebereme to v dalším videu. Toto jsou však všechny síly působící ve směru do středu planety, nebo ven. Pokud se zamyslíme nad tečným směrem, podél povrchu planety, nejsou tu celkové síly. Jelikož v tomto tečném směru nejsou celkové síly, nebude tento led zpomalovat ani zrychlovat. Není tu tření se vzduchem. Nebo bych měl říct odpor vzduchu, což je vlastně tření s částicemi, které by byly v atmosféře. Je tu ale úplné vakuum, nic z toho nenastane. Na povrchu planety neexistuje tření. Není tu tření, které by mohlo být tečnou silou. V tečném směru tedy nejsou vůbec žádné síly. Tento led bude vlastně navždy pokračovat v pohybu rychlostí 1 kilometr v hodině To bude dělat, dokud budou platit předpoklady, které jsme zrovna uvedli.