If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Co je váha?

Váha je jiný výraz pro tíhovou sílu.

Co je to tíha?

Tíha G je jen jiné slovo pro tíhovou sílu F, start subscript, g, end subscript. Tíha je síla, která působí neustále na všechna tělesa v blízkosti Země. Země přitahuje všechna tělesa tíhovou silou směřující do jejího středu. Velikost tíhové síly určíme vynásobením hmotnosti tělesa m velikostí tíhového zrychlení g, equals, plus, 9, comma, 8, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, space, s, end text, squared, end fraction.
Touto tíhovou silou F, start subscript, g, end subscript, equals, m, g (neboli „tíhou“) působí Země na všechna tělesa v blízkosti jejího povrchu, ať už se pohybují nebo ne, a ať už na ně působí jakékoli jiné síly. Jinak řečeno, na všechna tělesa v blízkosti Země bude působit tíhová síla o velikosti m, g, ať už padají, letí, leží v klidu nebo zrychlují nahoru ve výtahu. Ke zrychlení tělesa mohou přispívat další síly, ale tíhová síla je vždy přítomna.

Je tíha něco jiného než hmotnost?

Ano, tíha je jiná veličina než hmotnost. Tíha G je tíhová síla F, start subscript, g, end subscript působící na těleso. Hmotnost m je měrou setrvačnosti (tedy jeho schopností odolávat změnám rychlosti). Souvisejí spolu, protože hmotnější tělesa budou mít kvůli vztahu G, equals, m, g větší tíhu. Například těleso o hmotnosti 2, start text, space, k, g, end text bude mít tíhu o velikosti G, equals, left parenthesis, 2, start text, space, k, g, end text, right parenthesis, left parenthesis, 9, comma, 8, space, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, space, s, end text, squared, end fraction, right parenthesis, equals, 19, comma, 6, start text, space, N, end text.
Tíha tělesa se změní, pokud se těleso vzdálí od povrchu Země, ocitne se na jiné planetě, nebo pokud se změní tíhové působení na něj. Jeho hmotnost ale zůstane pořád stejná, ať už je na Zemi, ve vesmíru, nebo na Měsíci.
Spousta lidí si tíhu a hmotnost plete. Pamatuj, že jednotkou hmotnosti jsou start text, k, g, end text, ale tíha je síla, a tím pádem jsou jejími jednotkami start text, N, end text.

Jak vypadají úlohy na tíhu (tíhovou sílu)?

Příklad 1: Tíha v letadle

Letadlo o hmotnosti 4, start text, space, end text, 500, start text, space, k, g, end text při vzletu zrychluje dopředu a vzhůru. Tahová síla motorů ve směru pohybu je 6, start text, space, end text, 700, start text, space, N, end text a odpor vzduchu je 4, start text, space, end text, 300, start text, space, N, end text.
Jaká je tíhová síla působící na letadlo během vzletu?
Tíhová síla není nikdy více nebo méně než pouhé m, g, ať už se k tomu přidají jakákoli zrychlení či síly. Tíhovou sílu (tíhu), která na letadlo působí, určíme jednoduše jako
F, start subscript, g, end subscript, equals, m, g, start text, left parenthesis, p, o, u, z, with, \v, on top, i, j, e, m, e, space, v, z, o, r, e, c, space, p, r, o, space, t, ı, with, \', on top, h, u, right parenthesis, end text
F, start subscript, g, end subscript, equals, left parenthesis, 4, start text, space, end text, 500, start text, space, k, g, end text, right parenthesis, left parenthesis, 9, comma, 8, space, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, space, s, end text, squared, end fraction, right parenthesis, equals, 44, start text, space, end text, 100, start text, space, N, end text, start text, left parenthesis, v, y, c, with, \v, on top, ı, with, \', on top, s, l, ı, with, \', on top, m, e, space, a, space, j, e, space, t, o, right parenthesis, end text

Příklad 2: Hledá se hmotnost

Slon africký má tíhu 25, start text, space, end text, 000, start text, space, N, end text.
Jaká je hmotnost slona afrického?
Tíha je jiný výraz pro tíhovou sílu m, g. Hmotnost můžeme vyjádřit ze vzorečku G, equals, F, start subscript, g, end subscript, equals, m, g, point
G, equals, m, g, start text, left parenthesis, p, o, u, z, with, \v, on top, i, j, e, m, e, space, v, z, o, r, e, c, space, p, r, o, space, t, ı, with, \', on top, h, u, right parenthesis, end text
25, start text, space, end text, 000, start text, space, N, end text, equals, m, space, left parenthesis, 9, comma, 8, space, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, space, s, end text, squared, end fraction, right parenthesis, start text, left parenthesis, d, o, s, a, d, ı, with, \', on top, m, e, space, h, o, d, n, o, t, y, space, t, ı, with, \', on top, h, y, space, a, space, g, right parenthesis, end text
m, equals, start fraction, 25, start text, space, end text, 000, start text, space, N, end text, divided by, left parenthesis, 9, comma, 8, space, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, space, s, end text, squared, end fraction, right parenthesis, end fraction, start text, left parenthesis, v, y, j, a, with, \', on top, d, r, with, \v, on top, ı, with, \', on top, m, e, space, h, m, o, t, n, o, s, t, space, end text, m, right parenthesis
m, equals, start fraction, 25, start text, space, end text, 000, start text, space, N, end text, divided by, left parenthesis, 9, comma, 8, space, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, space, s, end text, squared, end fraction, right parenthesis, end fraction, equals, 2, space, 551, start text, space, k, g, end text, start text, left parenthesis, v, y, c, with, \v, on top, ı, with, \', on top, s, l, ı, with, \', on top, m, e, space, a, space, o, s, l, a, v, ı, with, \', on top, m, e, end text, right parenthesis

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.