If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Co je váha?

Váha je jiný výraz pro tíhovou sílu.

Co je to tíha?

Tíha G je jen jiné slovo pro tíhovou sílu Fg. Tíha je síla, která působí neustále na všechna tělesa v blízkosti Země. Země přitahuje všechna tělesa tíhovou silou směřující do jejího středu. Velikost tíhové síly určíme vynásobením hmotnosti tělesa m velikostí tíhového zrychlení g=+9,8m s2.
Touto tíhovou silou Fg=mg (neboli „tíhou“) působí Země na všechna tělesa v blízkosti jejího povrchu, ať už se pohybují nebo ne, a ať už na ně působí jakékoli jiné síly. Jinak řečeno, na všechna tělesa v blízkosti Země bude působit tíhová síla o velikosti mg, ať už padají, letí, leží v klidu nebo zrychlují nahoru ve výtahu. Ke zrychlení tělesa mohou přispívat další síly, ale tíhová síla je vždy přítomna.

Je tíha něco jiného než hmotnost?

Ano, tíha je jiná veličina než hmotnost. Tíha G je tíhová síla Fg působící na těleso. Hmotnost m je měrou setrvačnosti (tedy jeho schopností odolávat změnám rychlosti). Souvisejí spolu, protože hmotnější tělesa budou mít kvůli vztahu G=mg větší tíhu. Například těleso o hmotnosti 2 kg bude mít tíhu o velikosti G=(2 kg)(9,8 m s2)=19,6 N.
Tíha tělesa se změní, pokud se těleso vzdálí od povrchu Země, ocitne se na jiné planetě, nebo pokud se změní tíhové působení na něj. Jeho hmotnost ale zůstane pořád stejná, ať už je na Zemi, ve vesmíru, nebo na Měsíci.
Spousta lidí si tíhu a hmotnost plete. Pamatuj, že jednotkou hmotnosti jsou kg, ale tíha je síla, a tím pádem jsou jejími jednotkami N.

Jak vypadají úlohy na tíhu (tíhovou sílu)?

Příklad 1: Tíha v letadle

Letadlo o hmotnosti 4 500 kg při vzletu zrychluje dopředu a vzhůru. Tahová síla motorů ve směru pohybu je 6 700 N a odpor vzduchu je 4 300 N.
Jaká je tíhová síla působící na letadlo během vzletu?
Tíhová síla není nikdy více nebo méně než pouhé mg, ať už se k tomu přidají jakákoli zrychlení či síly. Tíhovou sílu (tíhu), která na letadlo působí, určíme jednoduše jako
Fg=mg(použijeme vzorec pro tíhu)
Fg=(4 500 kg)(9,8 m s2)=44 100 N(vyčíslíme a je to)

Příklad 2: Hledá se hmotnost

Slon africký má tíhu 25 000 N.
Jaká je hmotnost slona afrického?
Tíha je jiný výraz pro tíhovou sílu mg. Hmotnost můžeme vyjádřit ze vzorečku G=Fg=mg.
G=mg(použijeme vzorec pro tíhu)
25 000 N=m (9,8 m s2)(dosadíme hodnoty tíhy a g)
m=25 000 N(9,8 m s2)(vyjádříme hmotnost m)
m=25 000 N(9,8 m s2)=2 551 kg(vyčíslíme a oslavíme)

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.