If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Provázanost směru magnetické síly, magnetické indukce a elektrického proudu.

Příklad

Homogenním magnetickým polem o magnetické indukci B mířící směrem doleva vede vodič, kterým protéká proud I.
Na vodič působí síla F směrem dolů.
Který z následujících obrázků správně znázorňuje proud I?
Poznámka: = směr za obrazovku, = směr ven z obrazovky.
Vyber 1 odpověď: