If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Proud indukovaný ve vodiči

V předchozím videu jsme řešili, jaké magnetické pole je vytvářeno vodičem s proudem a jak působí na další vodič s proudem, nyní se budeme zabývat proudem, který indukuje magnetické pole při pohybu vodiče v magnetickém poli. Navážeme na znalosti o Lorentzově síle a za použití pravidla pravé ruky určíme směr této síly a dojdeme k určení práce, která je rozpohybováním nábojů vykonávána a proudu, který je takto indukován ve vodiči. Vysvětlíme si, že zde vzniká elektromotorické napětí a jak to souvisí s generátory elektrické energie. Tvůrce: Sal Khan.

Transkript