If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Proud, odpor a měrný odpor - přehled

Zopakujeme si základní pojmy a vztahy související s elektrickými obvody: proud, odpor, měrný odpor. Ujasníme si, jak určit směr elektrického proudu a jak na výpočty související s odporem.

Klíčové pojmy

Pojem (symbol)Význam
elektrický proud (I)Veličina, která nám říká, jak moc náboje projde daným místem za jednotku času. Jednotkou SI je start text, a, m, p, e, with, \', on top, r, space, left parenthesis, A, right parenthesis, end text.
ampér (start text, A, end text)Proud odpovídající přenosu náboje o velikosti 1, start text, c, o, u, l, o, m, b, u, end text za sekundu. Ampér tedy je start fraction, start text, C, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction.
stejnosměrný proud (DC)Tok náboje v jednom směru.
rezistorSoučástka používaná k omezení elektrického proudu.
elektrický odpor (R)Veličina, která nám říká, jak daný objekt omezuje průtok proudu. Záleží na materiálu, délce a příčné ploše. Jednotkou SI jsou ohmy (\Omega).
měrný elektrický odpor (rho)Veličina, která nám říká, jak daný materiál omezuje průtok elektrického proudu. Jednotku označujeme jako \Omega, dot, start text, m, end text.
ohm (\Omega)Jednotka elektrického odporu. Jednotkou SI je start fraction, start text, k, g, end text, dot, start text, m, end text, squared, divided by, start text, s, end text, cubed, dot, start text, A, end text, squared, end fraction.

Vzorečky

RovniceVýznam symbolůVýznam rovnice
I, equals, start fraction, delta, q, divided by, delta, t, end fractionI je elektrický proud, delta, q je celkový náboj a delta, t je uplynulý čas.Elektrický proud je změna náboje za jednotku času.
R, equals, start fraction, rho, l, divided by, S, end fractionR je elektrický odpor, rho je měrný odpor, l je délka a S obsah příčné plochy.Elektrický odpor je úměrný měrné rezistivitě a délce a nepřímo úměrný příčné ploše.

Jak si znázornit elektrický proud

Elektrický proud přestavuje velikosti náboje, který daným místem projde za jednotku času. Obrázek 1 ukazuje drát s náboji označenými písmenem q pohybujícími se doleva skrze drát, který má příčnou plochu S.
Obrázek 1. Náboje q proudící skrze příčnou plochu S uvnitř drátu.

Zjištění směru elektrického proudu

Směr elektrického proudu je znázorněn symbolem I spolu s šipkou a vždy ukazuje tok kladného náboje jako je to na obrázku 2A. Toto je někdy nazýváno konvenční proud, jelikož na jeho směru se vědci dohodli.
Obrázek 2. A) Konvenční proud ukazuje tok kladného náboje. B) Elektronový proud uvnitř drátu jde opačným směrem než konvenční proud.
Ve vodičích, jako jsou například dráty, se pohybují pouze elektrony. Elektrony se pohybují opačným směrem než I (viz Obrázek 2A). Směr toku elektronů je nazýván elektronovým proudem a jeho směr je opačný než I (viz Obrázek 2B). Konvenční proud I ukazuje směr kladného náboje a je dán historicky.

Na čem závisí elektrický odpor?

Elektrický odpor závisí na velikosti, tvaru a materiálu tělesa. Na Obrázku 3 je odpor válce přímo úměrný jeho délce l. Čím delší bude válec, tím bude mít větší odpor.
Obrázek 3. Pravidelný válec o délce l a příčné ploše A. Čím delší bude válec, tím větší bude elektrický odpor. Čím větší bude příčný průřez, tím menší bude elektrický odpor. Zdroj obrázku: Převzato od OpenStax College Physics. Původní obrázek z OpenStax, CC BY 4.0
Dále je odpor nepřímo úměrný příčné ploše S. Pokud se průměr válce zdvojnásobí, tak se příčný průřez zvýší 4krát. Elektrický odpor se tedy sníží 4krát.
Měrný elektrický odpor rho materiálu závisí na struktuře molekul a atomů a je teplotně závislý. Pro většinu vodičů se měrný elektrický odpor zvyšuje s přibývající teplotou.

Další zdroje

Podrobnější vysvětlení elektrického proudu a odporu nalezneš ve videu o odporu a vodivosti.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.