If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Ampérmetry a voltmetry - shrnutí

Zopakuj si klíčové pojmy týkající se voltmetrů a ampérmetrů a ujasni si, jak je správně zapojovat do obvodu.

Klíčové pojmy

PojemVýznam
ampérmetrZařízení užívané k měření proudu.
voltmetrZařízení užívané k měření rozdílu elektrického potenciálu (napětí).

Jak se ampérmetry a voltmetry znázorňují v obvodu?

Ampérmetry se většinou znázorňují kolečkem s vepsaným písmenem A (Obrázek 1).
Obrázek 1. Symbol pro ampérmetr.
Voltmetry se většinou znázorňují kolečkem s vepsaným písmenem V (Obrázek 2).
Obrázek 2. Symbol pro voltmetr.

Jak používat ampérmetry a voltmetry

Ampérmetry měří proud protékající skrze součástky. Pro zjištění proudu se ampérmetr připojuje sériově k součástce, kterou chceme měřit. Rezistory v sérii protéká stejný proud (Obrázek 3). Ampérmetry běžně mívají zanedbatelný odpor, takže nemění parametry obvodu, ale zároveň jsou náchylné ke zkratování.
Pokud například chceme zjistit proud skrze odpor R1 v obvodu znázorněném níže, tak ho zapojíme do série s odporem R1.
Obrázek 3: Ampérmetr A1v sérii s R1 měřící proud tekoucí skrze odpor R1. Ampérmetr A2 v sérii s R2 měří proud tekoucí skrze R2. Ampérmetr A3 v sérii s elektrickým článkem měří jeho proud.
Voltmetry měří úbytek rozdílu elektrického potenciálu (napětí) na součástkách. Voltmetr se zapojuje paralelně k měřené součástce, protože na paralelně zapojených součástkách je stejný rozdíl potenciálu.
Pokud například chceme změřit rozdíl potenciálu na odporu R2, tak bychom měli voltmetr připojit paralelně k rezistoru (R2).
Obrázek 2: Paralelně zapojený voltmetr V, který v obvodu měří úbytek napětí na rezistoru R2.

Další zdroje

Hlubší vysvětlení najdeš ve videu o ampérmetrech a voltmetrech.
Své pochopení základních principů učiva můžeš vyzkoušet pomocí cvičení o ampérmetrech a voltmetrech.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.