If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Ampérmetry a voltmetry - shrnutí

Zopakuj si klíčové pojmy týkající se voltmetrů a ampérmetrů a ujasni si, jak je správně zapojovat do obvodu.

Klíčové pojmy

PojemVýznam
ampérmetrZařízení užívané k měření proudu.
voltmetrZařízení užívané k měření rozdílu elektrického potenciálu (napětí).

Jak se ampérmetry a voltmetry znázorňují v obvodu?

Ampérmetry se většinou znázorňují kolečkem s vepsaným písmenem A (Obrázek 1).
Obrázek 1. Symbol pro ampérmetr.
Voltmetry se většinou znázorňují kolečkem s vepsaným písmenem V (Obrázek 2).
Obrázek 2. Symbol pro voltmetr.

Jak používat ampérmetry a voltmetry

Ampérmetry měří proud protékající skrze součástky. Pro zjištění proudu se ampérmetr připojuje sériově k součástce, kterou chceme měřit. Rezistory v sérii protéká stejný proud (Obrázek 3). Ampérmetry běžně mívají zanedbatelný odpor, takže nemění parametry obvodu, ale zároveň jsou náchylné ke zkratování.
Pokud například chceme zjistit proud skrze odpor R, start subscript, 1, end subscript v obvodu znázorněném níže, tak ho zapojíme do série s odporem R, start subscript, 1, end subscript.
Obrázek 3: Ampérmetr A, start subscript, 1, end subscriptv sérii s R, start subscript, 1, end subscript měřící proud tekoucí skrze odpor R, start subscript, 1, end subscript. Ampérmetr A, start subscript, 2, end subscript v sérii s R, start subscript, 2, end subscript měří proud tekoucí skrze R, start subscript, 2, end subscript. Ampérmetr A, start subscript, 3, end subscript v sérii s elektrickým článkem měří jeho proud.
Voltmetry měří úbytek rozdílu elektrického potenciálu (napětí) na součástkách. Voltmetr se zapojuje paralelně k měřené součástce, protože na paralelně zapojených součástkách je stejný rozdíl potenciálu.
Pokud například chceme změřit rozdíl potenciálu na odporu R, start subscript, 2, end subscript, tak bychom měli voltmetr připojit paralelně k rezistoru (R, start subscript, 2, end subscript).
Obrázek 2: Paralelně zapojený voltmetr V, který v obvodu měří úbytek napětí na rezistoru R, start subscript, 2, end subscript.

Další zdroje

Hlubší vysvětlení najdeš ve videu o ampérmetrech a voltmetrech.
Své pochopení základních principů učiva můžeš vyzkoušet pomocí cvičení o ampérmetrech a voltmetrech.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.