If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Zákon zachování náboje - shrnutí

Zopakuj si zákon o zachování náboje a přenos náboje v různých situacích.

Klíčové pojmy

PojemVýznam
Zákon zachování nábojeNáboj nelze vytvořit ani zničit. Může být pouze přenesen z jedné soustavy do druhé.
VodičMateriál dovolující elektronům se volně pohybovat. Např. většina kovů.

Jak těleso získá záporný náboj?

Neutrální těleso získá záporný náboj tak, že se na něj přesunou elektrony z jiného tělesa (viz Obrázek 1).
Obrázek 1. Nabití neutrálního tělesa záporným nábojem pomocí přenosu elektronů ze záporně nabitého tělesa.
Na Obrázku 1 se záporně nabitá vodivá tyč s celkovým nábojem 4e dotkne elektricky neutrální vodivé koule. Protože se elektrony navzájem odpuzují a chtějí se co nejvíce rozprostřít, dojde k přenosu 2 elektronů z tyče na kouli. Po dotyku má tyč celkový náboj 2e a koule celkový náboj 2e.
Celkový náboj obou těles je před dotykem i po něm 4e, takže náboj je zachován. Náboj se rozprostře, takže tyč bude méně záporná a koule získá záporný náboj.

Jak těleso získá kladný náboj?

Neutrální těleso získá kladný náboj tak, že se z něj přesunou elektrony na jiné těleso (viz Obrázek 2).
Obrázek 2. Nabití neutrálního tělesa kladným nábojem tím, že se z něj přesunou elektrony na kladně nabité těleso.
Na Obrázku 2 se kladně nabitá vodivá tyč s celkovým nábojem +4e dotkne elektricky neutrální vodivé koule. Dojde k přenosu 2 elektronů z elektricky neutrální koule na tyč, protože elektrony jsou jednak přitahovány ke kladnému náboji a zároveň chtějí být co nejdál od ostatních elektronů. Po dotyku má tyč celkový náboj +2e a koule celkový náboj +2e.
Celkový náboj obou těles je před dotykem i po něm +4e, takže náboj je zachován. Elektrony se rozprostřou tak, že tyč bude méně kladná a koule získá kladný náboj. Protony se nepohnou.

Běžné chyby a mylné představy

Lidé si často chybně myslí, že těleso získá kladný náboj přesunem kladného náboje. Protony mají kladný náboj, ale jsou uvázané v tělesech. Mezi tělesy se mohou pohybovat jenom elektrony. Kladný celkový náboj tělesa tedy znamená, že ztratilo elektrony, takže se jeho kladný náboj může víc projevit.

Další zdroje

Podrobnější vysvětlení zákona zachování náboje najdeš ve videu o zákonu zachování náboje.
Jak moc rozumíš tomuto tématu, si můžeš ověřit pomocí následujících cvičení:

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.