If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:10:50

Transkript

Předchozí video jsme opustili ve chvíli, kdy jsme byli ohromeni pohledem ze Země na Mléčnou dráhu. Abychom věděli, jak enormní je vesmír a na kolik hvězd vidíme. Kdyby tady byl každý tento bod hvězda, bylo by to obrovské množství hvězd, ale mnoho z těchto bodů jsou ve skutečnosti celé tisíce hvězd. Už tak jsme byli ohromeni, a v tomto videu uvidíme, že tohle všechno je ve skutečnosti vlastně jen začátek. Přestanu používat analogii s fotbalovým hřištěm, protože od určitého bodu jsou zrnka písku tak četná, že naše mysl si je již neumí představit. Začněme Mléčnou dráhou, kterou jsme viděli v minulém videu a je tady. Jsme zde, asi 25 tisíc světelných let daleko od centra, to je zhruba 100 000 světelných let v průměru. Podívejme se na širší perspektivu, na sousedy v okolí. Když mluvíme o místních kupách, myslíme tím místní kupy galaxií. Tak toto je místní skupina Mléčné dráhy, tady to jsme my, nacházíme se okolo 25 000 let od centra Mléčné dráhy. Tady jsou ‚malé‘, a já říkám ‚malé‘ v uvozovkách, protože to jsou stále obrovské nepředstavitelné entity. Jsou tam satelitní galaxie, z nichž některé jsou pod vlivem gravitace Mléčné dráhy. Nejbližší velká galaxie je Andromeda tady, a vzdálenost tady odtud už musíme popisovat v milionech světelných let, takže tato vzdálenost je asi 2,5 milionu světelných let Přičemž jeden světelný rok je zhruba poloměr Oortova oblaku. A poloměr Oortova oblaku je asi 50 nebo 60 tisíc astronomických jednotek, tedy vzdáleností mezi Sluncem a Zemí. To si představíme jako: 2,5 milionu krát 60 tisíc krát vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. Takže se tu bavíme o neuvěřitelné vzdálenosti, a to je jen k nejbližší velké galaxii tady. Ale dokonce i tyto věci jsou obrovské s nepředstavitelně mnoha hvězdami. Již jsme si řekli, že Mléčná dráha má 200–400 miliard hvězd. Předpokládá se, že Andromeda má kolem 1 bilionu hvězd. Je to těžko představitelné, ale tady se nezastavíme. Celý tento diagram je asi 4 světelné roky napříč, kdybyste šli bod po bodu, z jedné strany na druhou. Pardon, ne 4 světelné roky, ale 4 miliony světelných let. 4 světelné roky jsou pouze vzdálenost mezi námi a Alfa Centauri, což je nic. Sondě Voyager by zabralo 180 tisíc let se tam dostat. Tohle jsou 4 miliony světelných let, takže milionkrát vzdálenost k nejbližší hvězdě. A dokonce i tohle je… Začínají mi docházet slova, tohle se nedá popsat. Dokonce i tohle je málo v mezigalaktickém měřítku, protože když se oddálíte, uvidíte naši lokální skupinu tady a tohle tady je v Místní nadkupa galaxií. Každý tento bod tady je jedna galaxie, ale může to být i více než jedna galaxie. A průměr tady je 150 milionů světelných let. V minulém diagramu jsme viděli vzdálenost mezi Mléčnou dráhou a Andromedou, což bylo 2,5 milionu světelných let, což by zde byl pouze tento malý bod. Přesně tohle, to by byla vzdálenost mezi Mléčnou dráhou a Andromedou. A teď se díváme na Místní nadkupu galaxií, to je 150 milionů světelných let. Ale tady ještě nekončíme, můžeme se ještě více vzdálit, až sem! Zde byla Místní nadkupa galaxií, 150 milionů světelných let v minulém diagramu. Diagram tady… Rád bych měl na obrazovce oba. Diagram tady je 150 milionů světelných let napříč, a to by se vešlo právě sem. Takže to jsou nadkupy blízko nás, kde blízko je velmi volný pojem. Vzdálenost je asi 150 milionů světelných let. Miliarda světelných let je asi odsud až sem, takže teď začínáme mluvit v ohromných měřítkách. Vždycky jsme mluvili v obrovských měřítkách, ale tohle je ještě mnohem větší měřítko. A to stále ještě není vše! Protože celý tento diagram, tyto tečky, které právě vidíte, řeknu to jednoduše, tohle nejsou hvězdy, tohle nejsou dokonce ani hvězdokupy nebo shluky miliard či bilionů hvězd. Každý tento bod je kupa galaxií, kde každá z galaxií má stovky miliard nebo bilionů hvězd, takže nyní jsme se dostali do neuvěřitelně masivní velikosti měřítka. Ale stále ještě nejsme na konci. Tohle je stále zhruba miliarda světelných let napříč. Ale tady je nejlepší odhad viditelného vesmíru. V příštích videích budeme mluvit o tom, co znamená viditelný vesmír. Takže když se dostatečně oddálíme, tak celý tento diagram, asi miliarda světelných let, by se vešel asi sem. Takže teď mluvíme o super malé části tady. A to je stále jen viditelný vesmír. To není celý vesmír, ale pouze jeho viditelná část. Přemýšlejte, co se děje. Přemýšlejte o bodu tady, který zkoumáme a je 13 miliard světelných let daleko. Budeme o tom mluvit více v budoucích videích, 13 miliard světelných let. A zdá se mi už jako svatokrádež psát o tomhle, protože složitost, kterou tady vidíme, nám musí v hlavě dělat závratě. Ale tento 13 miliard světelných let vzdálený objekt, který zkoumáme, tak jeho světlo se k nám teprve dostává. Světlo vyrazilo v určitý moment, před 13 miliardami let, takže my tento objekt zkoumáme blízko počátku nynějšího vesmíru. A viditelným vesmírem to je, protože ještě může být dál něco trochu vzdálenějšího, něco, jehož světlo to k nám ještě nestihlo. Nebo možná že vesmír sám, a o tom budeme ještě mluvit, se rozpíná tak rychle, že k nám světlo nikdy ani nedorazí. Tohle je ve skutečnosti velký otazník, jak velký vlastně současný vesmír je. Někteří lidé můžou říct: „Je to důležité? Protože už tohle je obrovská vzdálenost.“. Můžete říci: „Dobře, když tohle světlo je 13 miliard let staré nebo 13 miliard světelných let daleko, tak můžete říci, že vše, co jsme schopni prozkoumat, jehož minulost umíme prozkoumat, je daleko asi 26 miliard světelných let.“ Ale i tady musíme být opatrní. Protože si pamatujete, že se vesmír rozpíná. Když bylo toto světlo emitováno… – A o tom udělám ještě celé video, protože je to složitější znázornit. – Když bylo tohle světlo emitováno, my v Místní nadkupě galaxií v Mléčné dráze jsme byli mnohem blíže tomu bodu. A to bylo, a to chci říci správně, 36 milionů světelných let, takže jsme byli hodně blízko, chápete, v astronomickém měřítku velmi blízko. Jenom 36 milionů světelných let k tomu objektu, když bylo to světlo vypuštěno. Ale to světlo k nám letělo a po celou dobu se vesmír rozpínal, takže i my jsme se pohybovali směrem od něj, každý bod se od ostatních bodů neustále vzdaluje, pouze o 13 miliard světelných let později se s námi to světlo konečně potkalo. Ale celou dobu jsme se rozpínali. Tento objekt se také pohyboval dál od nás. Tak náš nejlepší odhad toho, kde tento objekt může být teď, založený na tom, jak se vesmír rozpíná, je v rozmezí 40–45 miliard světelných let. Pozorovali jsme, kde bylo světlo emitováno před 13 miliardami let. Chci, aby to bylo jasné: to co pozorujeme, to světlo pochází z něčeho velmi primitivního. Ten objekt, ta oblast vesmíru, ze které bylo světlo emitováno, je nyní zkondenzována do mnohem vyspělejšího astronomického objektu. Pokud se na to podíváte z jiného pohledu, lidé nacházející se v tomto bodu vesmíru by se nyní přesunuli o 46 miliard světelných let dál. Když budou pozorovat naši oblast vesmíru, neuvidí nás, neuvidí Zemi tak, jak je nyní. Uvidí oblast vesmíru, ve které je Země ve velmi primitivním stádiu, krátce po Velkém třesku. Když používám slovo ‚krátce‘, tak to myslím volně. Mluvíme tu o stovkách tisíc nebo dokonce miliónech let. V dalším videu o tom budu mluvit víc. Cílem tohoto videa bylo ukázat, že to je celé víc než omračující. Řekl bych, že poslední video o Mléčné dráze bylo samo o sobě omračující. Ale teď, když vidíme, jak to skutečně je, se Mléčná dráha stane něčím, co je téměř neuvěřitelně nevýznamné, když se zamyslíte nad tímto obrázkem. A nejvíc zarážející je: Kdyby mi někdo řekl, že tohle je celý vesmír, dalo by to samo o sobě jistě věci do perspektivy, ale nikdo neví, co je dál. Existují odhady, že tohle by mohla být pouhá 1/10 na 23 celého vesmíru. Ale mohlo by se nakonec i přijít na to, že celý vesmír je menší než tohle, což je velice zajímavá věc na přemýšlení. Tady ale skončím, protože si myslím, že ať už nad tím přemýšlíte jakkoliv, je to prostě... Popravdě předtím, než jsem udělal tohle video, jsem zíral na některé z těchto fotky asi půl hodiny. Tohle je můj nejméně produktivní den, protože je tak úchvatné přemýšlet nad tím, co všechny ty tečky v sobě skrývají.