If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Jak může být vesmír nekonečný, když se začal rozpínat před 13,8 miliardami let?

Pokud je vesmír nekonečný, tak byl nekonečný již od počátku. Při velkém třesku byl nekonečně hustý. Od té doby se neustále rozpíná a stává se řidším.
Představte si velký gumový plát pokrytý vrstvou pevně stlačeného písku. Gumový plát představuje 2D model časoprostoru a písek představuje hmotu. Teď si přestavte, že se gumový plát začne roztahovat a má větší a větší plochu. Hustota písku se začne zmenšovat. Kdyby mezi částicemi písku byly dostatečně silné přitažlivé síly (srovnatelné s gravitací, elektromagnetickou silou, silnou a slabou jadernou silou), i přes zvětšování prostoru by tvořily shluky a vznikaly by tak atomy/planety/hvězdy/galaxie. Galaxie by se ale od sebe dále oddalovaly (za předpokladu, že gravitační síla mezi galaxiemi je příliš slabá pro překonání rozpínání vesmíru).
Teď si představte, že tento gumový plát je nekonečně velký.
V případě nekonečnosti gumového plátu by časoprostor neměl dostatečné zakřivení aby vznikla hyperkoule.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.