If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola 2: Hvězdy, černé díry a galaxie

O této kapitole

Náš vesmír je plný hvězd. Tématem našeho zkoumání bude jejich vznik a zánik. Také si povíme něco o černých dírách a galaxiích.

Hvězdy vznikají, když se materiál ve vesmíru díky gravitaci zahustí natolik, že dojde k fúzi. V závislosti na objemu a uspořádání tohoto materiálu se pak hvězdy mohou vyvinout ve velmi rozdílné objekty - od supernov k neutronovým hvězdám až po černé díry. Tento kurz se zabývá životem hvězd a přesvědčí vás o tom, že vesmír je opravdu podivné místo.
Kvasary jsou nejjasnější objekty ve vesmíru. Gama záření, které vytvářejí, by dokázalo sterilizovat celou sluneční soustavu a vyhladit tak život. Jakou máme o těchto objektech představu? Proč se žádný nenachází v naší blízkosti (za což bychom měli být rádi)? Mohou nám říci, jak vypadala naše galaxie před asi miliardou let?
Často jsme hovořili o mezihvězdných vzdálenostech, ale díky čemu tyto vzdálenosti známe? Hvězdná paralaxa, která poměřuje posun hvězd na obloze při různých polohách Země na orbitě, je nejstarší technika měření vzdálenosti ke hvězdám. I při využití přesných přístrojů je ale vhodná jen pro „blízké" hvězdy, tedy ty v naší části galaxie. Při měření větších vzdáleností musíme použít výpočet podle cefeid (vysvětleno v dalším kurzu).
Hvězdnou paralaxu můžeme využít pro „blízké" hvězdy, ale co když chceme zaměřit objekty ve větší vzdálenosti? Tento kurz vám představí druh hvězd, díky nimž to dokážeme. Cefeidy jsou velké, jasné a proměnné hvězdy viditelné v jiných galaxiích. Víme, jak zářivé by měly být, a jejich vzdálenost posuzujeme podle toho, jak zářivé se nám zdají.