If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Co znamenají zkratky u letopočtů

Jaký je rozdíl mezi BC, BCE, AD a CE, význam a ekvivalenty těchto zkratek v češtině. Také něco málo o narození Ježíše. Tvůrce: Sal Khan.

Transkript

Máme tu Rafaelovu fresku zobrazující Platóna s jeho žákem Aristotelem. Možná víte, že tito dva, spolu s Platónovým učitelem Sokratem, jsou považováni za otce západní filosofie, ale tím se v tomto videu nebudeme zabývat. Tématem tohoto krátkého videa jsou různé letopočty nebo spíš různé typy datování či systémy datování. Kdybyste chtěli vědět, kdy se Platón narodil, tak byste našli 428 nebo 427, my si vybereme 428. Kdybyste vyhledali rok jeho narození, tak byste to našli v angličtině jako 428 BC nebo byste narazili na 428 BCE. Logická otázka zní: Jaký je mezi tím rozdíl? U obou je BC, u jednoho je navíc E a rok je vždy stejný. Ve skutečnosti oba tyto letopočty znamenají stejný rok v minulosti, ale každá z těchto zkratek znamená něco jiného. BC je ‚Before Christ‘, tedy česky ‚před Kristem‘, napsali bychom 428 př. Kr.. Předpoklad je, že to bylo 428 let před narozením Krista. Za chvíli si ukážeme, že to tak přesně není, ale obecně se to předpokládá. Pokud napíšeme BCE, tak to znamená něco úplně jiného. B je stále ‚Before‘, tedy ‚před‘. CE už neodkazuje ke Kristu, ale značí ‚Common Era‘, tedy ‚náš letopočet‘, v češtině používáme ‚před naším letopočtem‘. I když tato zkratka neodkazuje na Krista, tak je to výsledek snahy používat méně náboženské označení než ‚před Kristem‘. Přesto se tak Kristovu narození přiznává určitá důležitost, protože ‚náš letopočet‘ je prostě období po narození Krista, i když za chvíli uvidíte, že to přesně nesedí. Ale v podstatě jsou tyto datovací systémy totožné. Jeden nepřímo odkazuje ke Kristu, druhý na něj odkazuje přímo. Zde vpravo je obraz Kryštofa Kolumba. Kdybyste se podívali do učebnice dějepisu, našli byste, že jeho první cesta, která ho poprvé zavedla do Nového Světa, aby obsadil jeden z Bahamských ostrovů, se konala buď 1492, nebo AD 1492, nebo 1492 CE. Tato data opět odkazují ke stejnému roku jen s jinými zkratkami. Jedna z nich je trochu více náboženská a přímo odkazuje ke Kristu, druhá je méně náboženská. Někteří si myslí, že AD znamená ‚After Death‘, tj. po smrti. Ale neznamená to ‚After Death‘. Jen si představte, že máme léta před narozením Krista a léta po jeho smrti. Ale jak očíslujeme léta za jeho života? AD neznamená ‚After Death‘. Znamená to Anno Domini. A význam je takový: ‚Anno‘ znamená latinsky ‚rok‘ a ‚Domini‘ znamená ‚Pána‘, rok Pána, české ‚Léta Páně‘. 1 AD by tedy byl rok narození Ježíše Krista, ne rok po jeho smrti. AD znamená Anno Domini, doslova Rok našeho Pána, x let od narození Ježíše. Rok 1 byl prostě určen jako rok jeho narození. Ještě si ukážeme, že to s tím narozením není jisté. CE znamená ‚Common Era‘, ‚náš letopočet‘. Připomínám, že 1 CE je stejné jako AD 1, AD se někdy píše před letopočet, někdy za něj, ale vždycky jsou oba roky totožné. A teď další věc. Když napíšeme 428 př. Kr., tak to vypadá, že to bylo 428 let před narozením Krista. 1492 AD, léta Páně 1492 vypadá, že se to stalo přesně 1492 let po narození Krista. Ale ve skutečnosti se neví, kdy přesně se Kristus narodil, proto ty zkratky nejsou úplně přesné. Kolumbus nepřeplul Atlantik přesně 1492 let po narození Krista. Většinou se uvádí, že Kristus se narodil 7-2 BC nebo BCE, zkratku si vyberte podle libosti. Připomínám, že BC znamená naše ‚před Kristem‘, což je celkem ironie, že Kristus se narodil 7-2 roky před Kristem. BCE je jako naše ‚před naším letopočtem‘. Jeho smrt se uvádí mezi lety 30-36 AD, léta Páně 30-36, AD znamená latinské Anno Domini, nebo roku 30-36 CE, našeho letopočtu. Někomu se samozřejmě nezamlouvá značení BC nebo AD, protože výslovně odkazuje ke Kristu a každý rok tak dělá z Krista ústřední postavu celé historie. Je to prostě příliš křesťanské označení a mnohým se líbí méně křesťanské označení, proto používají BCE a CE. Stejně ale spoustu lidí namítá, že se změnilo… Především křesťanům se nemusí líbit, že se nepoužívá přímý odkaz před Kristem a po narození Krista, na druhou stranu se jiným nemusí líbit, že byť se k narození přímo neodkazuje, a k datování se používá termín ‚náš letopočet‘ nebo ‚před naším letopočtem‘, tak i bez přímého odkazu je narození Krista stále hlavní událost dějin. Ať se nám to líbí nebo ne, tato událost se ustálila jako výchozí bod pro datování. Z hlediska teologie by se počátek letopočtu nedal posunout, proto se zůstalo u tradičního datování. V podstatě jde vlastně jen o to, jakou zkratku si vyberete. Chtěl jsem tímto videem jen vysvětlit rozdíl mezi BC a BCE a taky to, že AD neznamená ‚After Death‘, ale ‚Anno Domini‘, rok Páně nebo rok našeho Pána, a že CE je ‚Common Era‘, tedy ‚náš letopočet‘. Tyto dvě zkratky v podstatě odkazují ke stejnému roku po narození Krista, respektive po teoretickém narození Krista, protože přesně nevíme, kdy se narodil, nejspíš k tomu nedošlo počátkem 1 AD nebo 1 CE. Tyto dvě zkratky tedy také odkazují ke stejné časové ose. Nakonec bych rád zdůraznil, že neexistuje rok 0. Ať už použijete jakýkoli z těchto dvou datovacích systémů… Pojďme si to ukázat na počátku roku 1. Někde tady máme moment teoretického narození Krista, který se nejspíš vlastně narodil někdy jindy. Tohle je teoretický moment, kterému předcházel 31. prosinec předchozího roku, a najednou nastal 1. leden 1 AD, nebo CE. A ten předchozí rok byl 1 BC, nebo BCE, zkratku si vyberte podle libosti. Takže náš datovací systém nemá rok 0. Poslední věc, na kterou chci upozornit a která vám už možná došla, je, že čím větší číslo máme tady, tím dále do minulosti se pohybujeme. Protože nám to říká, kolik let před narozením Krista to bylo, a podobně, čím větší číslo máme tady, tím dále se pohybujeme do budoucnosti. Když chcete vypočítat, kolik let uplynulo mezi narozením Platóna a Kolumbovou cestou přes Atlantik do Nového Světa, tak si řeknete: trvalo to 428 let od narození Platóna k narození Krista a potom ještě dalších 1492, než Kolumbus dal dohromady své loďstvo. Celkem to tedy bude 428 let od Platóna ke Kristu a pak ještě 1492 let ke Kolumbovi, takže 8 plus 2 je 10, vidíte, že se jen snažím do tohoto videa přidat trochu aritmetiky, 1 plus 2 plus 9 je 12, a tady máme 9, 1 plus 4 plus 4. Uběhlo 1920 let od Platónova narození ke Kolumbovu přeplutí Atlantiku.