If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Transkript

Víme, že vznikají nové litosférické desky. A že se pohybují po povrchu Země. Možná si kladete otázku: „Co by se stalo, kdybychom celou věc otočili?“ Víme, kterým směrem se pohybují. Co to vypovídá o tom, kde jejich pohyb začíná? Nyní provedeme myšlenkový experiment. Jižní Amerika a Afrika se momentálně od sebe vzdalují, protože vzniká nová deska v oblasti Středoatlantského hřbetu. Trochu to teď přetočíme a dáme je zase zpátky k sobě dohromady. Víme, že Indie v současnosti naráží do té euroasijské, což způsobuje to, že Himaláje jsou čím dál tím vyšší. Co kdybychom i toto přetočili? Pošleme Indii zpátky dolů k Antarktidě. A to samé s Austrálií. Mezi Austrálií a Antarktidou vzniká nová deska, která dává kontinenty do pohybu. Nyní je dáme zpátky dohromady. Přetočíme hodiny. I Severní Amerika, což není zřejmé z tohoto obrázku. Pokud se ale podíváme na data z GPS, vidíme naprosto zřejmě, že Severní Amerika se otáčí proti směru hodinových ručiček. Pojďme to přetočit. Přetočíme to po směru hodinových ručiček. Eurasie se vzdaluje od Severní Ameriky. My je teď dáme zpátky k sobě. Představme si, že Indie a Austrálie se srazí dole s Antarktidou, Jižní Amerika a Afrika se spojí, Severní Amerika se připojí sem a tady bude Eurasie. Všechny by byly tady pohromadě, kdybychom se vrátili několik milionů let časem nazpět. Na základě tohoto myšlenkového experimentu si můžeme představit moment, kdy všechny kontinenty byly spojeny v jeden superkontinent. A tento superkontinent se nazývá „Pangea“. ‚Pan‘ znamená ‚veškerý‘ a ‚gea‘ z řeckého ‚Gaia‘ znamenající ‚svět‘. Všechny tyto informace nás vedou k tomu se domnívat, že zde byl tento superkontinent zvaný Pangea. Tak jej nazýváme dnes. Tehdy na planetě nebylo nic, co by tomu tak říkalo. Tedy něco tu bylo, ale nic, co by pojmenovávalo kontinenty, alespoň co víme. Důkazy nicméně potvrzují, že Pangea existovala před 200 až 300 miliony let. Existovala přibližně před 250 miliony let. Chtěl bych dodat, že toto nebyl první superkontinent. Je to nejmladší superkontinent, jehož přibližná rekonstrukce je pro nás celkem snadná. Domníváme se ale, že předtím bylo několik superkontinentů. Pokud bychom celou věc přetočili ještě více, viděli bychom, jak se Pangea rozlomí a znovu spojí. V minulosti existovalo několik superkontinentů. Rozpadaly se, spojovaly, rozpadaly a spojovaly. Posledním superkontinentem byla právě Pangea před 250 miliony let. Ta se rozpadla a dala vzniknout současnému stavu. Nebudu zabíhat do všech detailů, proč se domníváme, že Pangea existovala před 250 miliony let, tento obrázek ukazuje před 225 miliony let, ale některé zajímavé informace přesto zmíním. Máme mnoho hornin, které musely být spojené v období Pangey, ale asi nejzajímavějšími důkazy jsou zkameněliny. Těch se zachoval velký počet. Tady máme některé pro ukázku. Živočišné druhy, které žily před 200 až 300 miliony let. Jejich zkameněliny nacházíme na nejrůznějších místech. Tento tvor se nazývá Cynognathus. Doufám, že to vyslovuji správně. Cynognathus byl nalezen pouze v oblasti Jižní Ameriky, jak ukazuje tento pruh a také v části Afriky. Nejenže Jižní Amerika vypadá tak, že by dobře zapadla do Afriky, ale zkameněliny ukazují, že tu byl jasný pás, kde tento tvor žil a kde jsme našli zkameněliny. Zdá se tedy, že tyto dva kontinenty byly spojeny. Minimálně v době, kdy tento tvor žil. Možná před 250 miliony let. Tento živočišný druh byl nalezen v této oblasti. Ještě to zvýrazním. Přesně v těchto místech. Zkameněliny této rostliny, což propojuje spoustu kontinentů, byly nalezeny všude v těchto místech. Od Severní Ameriky, přes Afriku, Antarktidu a Indii až po Austrálii. Kontinenty vypadají tak, že do sebe zapadají jako kousky skládačky. Pokud bychom se tedy posunuli v čase, dostali bychom podobné rozestavění kontinentů, jako je toto. Fosilní nálezy potvrzují, že do sebe takto zapadají. Tento tvor byl nalezen v pásu, který jde od Afriky přes Indii až do Antarktidy. To vypovídá především o jižní polokouli Pangey. Máme ještě jiné důkazy. V Evropě a Severní Americe nalezneme souvislé pásy hor. Stejně tak jako zkameněliny tvoří pás, tak skály v této oblasti taky tvořily pás mezi Severní Amerikou a Afrikou a ostatními kontinenty, které byly tehdy spojené. Veškeré tyto důkazy potvrzují, že Pangea skutečně existovala. A podle toho, co víme, kontinenty se neustále pohybují. Možná za několik milionů let vznikne další superkontinent. Kdo ví.