If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:5:32

Transkript

V předchozím videu jsme si položili důležitou otázku. Oběh Měsíce kolem Země trvá 28 dní. Mluvili jsme o tom, že nov nastává, když se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Z pohledu ze Země, nebo z pohledu někoho, kdo na Zemi stojí, vidíme část měsíce, která není nasvícena. První otázka zní: "Proč nevidíme zatmění Slunce pokaždé, když je Měsíc v novu? Slunce je koneckonců 93 milionů mil daleko, nezablokoval by tedy v tom případě Měsíc Slunce? A pak jsme mluvili o opačném případě, když je Měsíc na druhé straně Země v poloze úplňku, když se Země nachází mezi Měsícem a Sluncem. Proč Země nezastíní sluneční svit, který se odráží na Měsíci? Takže hlavní otázka zní: "Proč nevidíme zatmění Slunce pokaždé, když nastane noc a proč nevidíme zatmění Měsíce vždy, když je úplněk? Když si položíme stejnou otázku vzhledem k měřítku Země a Měsíce, můžeme to vidět přímo tady. Toto by byla poloha novu, kde Měsíc je mezi Zemí a Sluncem. Klíčový důvod, proč nemáme zatmění Slunce pokaždé, když nastane nov, je ten, že rotace Měsíce okolo Země neprobíhá ve stejné rovině, v jaké probíhá rotace Země okolo Slunce. Ve skutečnosti tyto roviny svírají úhel 5 stupňů. Toto je Slunce... Nejedná se o obrázek ve skutečném měřítku. ...a tohle je Země, která takhle obíhá okolo Slunce. Oběžná dráha měsíce neleží přesně v této rovině. Měsíční oběžná dráha je pod úhlem 5 stupňů, Podle části roku, ve které zrovna jsme a podle fáze měsíce, se Měsíc často nachází nad nebo pod rovinou Země a Slunce. Z jednoho pozorovacího bodu na Zemi uvidíme Měsíc pod různými úhly, rozptyl bude činit až 5 stupňů nad osou roviny rotace Země okolo Slunce, často označované jako rovina ekliptiky, a 5 stupňů pod touto rovinou. A tady můžete vidět, že stín Měsíce dopadne na Zem jedině tehdy, když Měsíc prochází rovinou ekliptiky. Často může být tady, tady nebo tady. Tehdy stín na Zemi nedopadne. Co vidíte tady na obrázku, by bylo zatmění Slunce. Tady jsem namaloval 2 důležité věci pro pochopení zatmění Slunce. Co vidíte mezi žlutými čarami, je plný stín Měsíce pokud se nacházíte na tomto bodě na obrázku, Měsíc zcela zablokuje sluneční svit. Záleží na fázi roku kam stín měsíce na Zemi dopadne. toto území, kde měsíc zcela zablokuje sluneční svit, je jen pár set mil velké. Modré čáry znázorňují polostín. Tento jev nastane kolem území s plným zatměním. Tady uvidíte měsíc zastíněný pouze částečně. Ze stejného důvodu, protože rovina oběhu svírá úhel 5 stupňů s rovinou ekliptiky, nevidíme zatmění měsíce každých 28 dní. Tady vidíme jiné případy, když je Měsíc na druhé straně Země. Měsíc je tady v pozici úplňku. Jak vidíme, polohy se liší až o pět stupňů nad nebo pod rovinu. A zatmění Měsíce nastane pouze tehdy, Když měsíc projde stínem Země. Mezi žlutými linkami vzniká plné zatmění, mezi modrými potom částečné, kdy je Měsíc v polostínu. Až se příště podíváte na Měsíc, snad máte nyní více informací, abyste si mohli rozmyslet, v jaké pozici se nachází vzhledem k Zemi. Obvykle můžete pohledem na měsíc rozpoznat, jakým směrem je Slunce a na základě toho můžete poznat, jaká část dne je, anebo určit východ, západ, sever a jih. Mluvili jsme hodně o Slunci. Toto i předchozí video jsou vlastně o slunečním světle. Abychom skončili s trochou respektu, podívejme se, jak velké a vzdálené je Slunce. Jak jsme zmínili předtím, toto je měřítko vzdálenosti Země a Měsíce, která činí zhruba 240 000 mil (380 000 km). Kdybychom chtěli do tohoto modelu přidat Slunce, které je 400 krát dále, qpodle velikosti vašeho monitoru, by se nacházelo asi o jedno fotbalové hřiště dál od vaší obrazovky a jeho velikost vzhledem k Zemi na obrázku by by dobře zastupoval volejbalový míč. Kdybychom chtěli porovnat velikosti Slunce, Země a Měsíce přímo na obrázku, tady se můžeme podívat. Slunce je obrovské.