If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Co způsobuje precesi a další změny v oběžné dráze

Co způsobuje precesi a další změny v oběžné dráze Tvůrce: Sal Khan.

Transkript

Hodně jsem mluvil o precesi a změnách ve sklonu oběžné dráhy Země, ale neřekl jsem vám proč k nim dochází. Nebudu vysvětlovat fyzikální výpočty, to je trochu mimo rozsah našeho povídání. Jsou to vlastně vedlejší produkty interakcí mezi Zemí a Sluncem, a také toho, že Země není dokonalá koule. Tady nakreslím další malou Zemi a znázorním zde severní a jižní pól. Země je totiž ve skutečnosti širší než vysoká. Když byste změřili průměr Země na rovníku, byl by větší o 43 kilometrů, to je asi o 27 mil, než kdybyste ho změřili od pólu k pólu. Tedy větší průměr než mezi póly. A to, že Země je v rovníku širší, že to není dokonalá koule... Nechci tady zabíhat do výpočtů - Díky interakcím mezi tím, co bychom mohli nazvat asymetrií Země, tedy interakce mezi tímto tvarem a gravitačními silami mezi Zemí, Sluncem a Měsícem způsobují dlouhodobé cykly, jako je osová precese a další méně viditelné změny na oběžné dráze Země. Jak si ukážeme v dalším videu, toto nejsou jediné změny na naší oběžné dráze. Existují také změny ve tvaru elipsy, po které Země obíhá, ta se v čase také otáčí. To se ale děje vlivem dalších interakcí mezi oběžnou dráhou Země a oběžnými drahami dalších planet Sluneční soustavy. Připomínám, že tyto změny trvají tisíce a tisíce let. Všechny tyto změny jsou způsobeny tím, že Země není symetrická, je širší než delší, a interakcemi mezi gravitační silou Slunce a Měsíce. A celá oběžná dráha Země se mění díky interakcím s ostatními objekty uvnitř naší Sluneční soustavy.