If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Stechiometrie

Jak na výpočty z chemických rovnic? Ukážeme si, jak použít chemickou rovnici k výpočtu množství výchozích látek.

Úvod

Čerstvě upečené sušenky s kousky čokolády.
Své nově nabyté znalosti stechiometrie můžeš využít i při pečení sušenek! Obrázek pochází z: Chocolate Chip Cookies od Kimberley Vardeman na Wikimedia Commons, CC-BY 2.0
Co mají společného sušenky a chemie? Vlastně toho mají společného docela dost! Vyčíslená chemická rovnice je receptem na reakci - obsahuje seznam reaktantů (tedy ingrediencí) a produktů (sušenek), i jejich správný poměr.
Využívání vyčíslené chemické rovnice k výpočtu množství reaktantů a produktů se říká stechiometrie. Zní to hrozně odborně, ale jde jednoduše o to, že využijeme poměry z vyčíslené rovnice. V tomto článku si řekneme, jak využít poměr molů k výpočtu množství reaktantů potřebných k reakci.

Vyčíslené reakce a molární poměr

Stechiometrické koeficienty jsou čísla, která používáme, abychom zajistili, že naše rovnice bude vyčíslená. Za pomoci stechiometrických koeficientů zjistíme poměry a ty nám řeknou, jaké je relativní množství chemických látek v naší chemické reakci. Tomuto poměru se říká molární poměr, stechiometrický faktor či stechiometrický poměr. Molární poměr můžeme použít pro převádění mezi různými chemickými veličinami.
Tip: První a nejdůležitější krok při řešení všech stechiometrických úloh je vždy stejný — vždy dávej pozor na to, aby byla rovnice vyčíslená! Pokud rovnice vyčíslená není, molární poměr vyjde špatně, a tím pádem budeš mít špatně i celou odpověď.
Stechiometrické koeficienty u následující vyčíslené rovnice nás například informují, že 1 mol Fe2O3 bude reagovat se 2 moly Al, a vzniknou tak 2 moly Fe a 1 mol Al2O3.
Fe2O3(s)+2Al(s)2Fe(l)+Al2O3(s)
Pokud víme, jaké máme množství reaktantu Fe2O3, dokážeme spočítat, kolik molů Al potřebujeme ke kompletní reakci s Fe2O3 při poměru jejich koeficientů:
Molární poměr mezi Al a Fe2O3=2moly Al1mol Fe2O3

Příklad: Využití molárního poměru k výpočtu hmotnosti reaktantu

Kolik gramů NaOH budeme u následující nevyčíslené reakce potřebovat, aby došlo k úplné reakci se 3,10 gramy H2SO4?
NaOH(aq)+H2SO4(aq)H2O+Na2SO4(aq)       Nevyčísleno!
U této reakce máme 1 Na a 3 H na straně reaktantů a 2 Na a 2 H na straně produktů. Rovnici můžeme vyčíslit tak, že NaOH vynásobíme dvěma—budou tedy 2 Na na každé straně rovnice—a H2O vynásobíme dvěma—na obou stranách tedy bude 6 O a 4 H. Vznikne nám tak tato vyčíslená reakce:
2NaOH(aq)+H2SO4(aq)2H2O+Na2SO4(aq)    Vyčísleno, jupí!
Jakmile budeme mít vyčíslenou rovnici, položíme si následující otázky:
  • U kterého reaktantu či reaktantů již víme, kolik chemické látky budeme potřebovat?
  • Co se snažíme spočítat?
V tomto případě víme, že množství H2SO4 je 3,10 gramů, a chceme vypočítat hmotnost NaOH. Vyzbrojeni vyčíslenou rovnicí a chutí nad úlohou zvítězit pak k vyřešení našeho stechiometrického úkolu použijeme následující strategii:

Krok č. 1: Převod známého množství reaktantu na moly.

V tomto případě je známou veličinou hmotnost H2SO4. Hmotnost H2SO4 můžeme převést na moly za pomoci molární hmotnosti. Molární hmotnost H2SO4 je 98,09 g/mol, moly H2SO4 tedy zjistíme takto:
3,10gH2SO41molH2SO498,09gH2SO4=3,16102mol H2SO4

Krok č. 2: Využití molárního poměru k zjištění molů dalšího reaktantu.

Chceme vypočítat množství NaOH, abychom mohli použít molární poměr mezi NaOH a H2SO4. Díky naší vyčíslené rovnici víme, že potřebujeme 2 moly NaOH na každý 1 mol H2SO4, což nám dává následující poměr:
Molární poměr mezi NaOH a H2SO4=2mol NaOH1mol H2SO4
Poměr můžeme využít k převodu molů H2SO4 z prvního kroku na moly NaOH:
3,16102molH2SO42mol NaOH1mol H2SO4=6,32102mol NaOH
Všimni si, že molární poměr můžeme zapsat dvěma různými způsoby:
2mol NaOH1mol H2SO4     nebo   1mol H2SO42mol NaOH  X
Dobereme se tak různých odpovědí! Jen jeden poměr však umožní jednotkám H2SO4 správně se vyrušit. Pamatujme, že vždy je zásadní zkontrolovat si jednotky! Pokud by tě zajímalo video, kde vysvětlíme, jak s jednotkami zacházet jako s čísly, podívej se tady na video o rozměrové analýze.

Krok č. 3: Převod molů na hmotnost.

Moly NaOH z kroku č. 2 můžeme převést na hmotnost v gramech za pomoci molární hmotnosti NaOH:
6,32102molNaOH40,00g NaOH1mol NaOH=2,53g NaOH
Pro tuto reakci budeme potřebovat 2,53 gramů NaOH k úplné reakci s 3,10 gramy H2SO4.
Zkratka: Také můžeme zkombinovat všechny tři kroky do jediného výpočtu, je ale třeba věnovat zvýšenou pozornost jednotkám). K převedení hmotnosti H2SO4 na hmotnost NaOH budeme postupovat takto:
3,10gH2SO4      1molH2SO498,09gH2SO4      2mol NaOH1mol H2SO4      40,00g NaOH1mol NaOH = 2,53g NaOH                         Krok č. 1                                          Krok č. 2                 Krok č. 3              Zjisti moly H2SO4                         Použij molární poměr      Zjisti gramy NaOH                                  
Když se pořádně pečlivě podíváme, dokážeme výpočet rozložit na výše uvedené tři kroky. Jediný rozdíl je ten, že převody neděláme postupně, ale v rámci jednoho výpočtu.

Shrnutí

Koeficienty z vyčíslené chemické reakce nás informují, jaký je poměr mezi reaktanty a produkty. Poměry koeficientů můžeme použít pro převod množství reaktantů a produktů v naší reakci.
Typickými ingrediencemi při výrobě sušenek jsou máslo, mouka, mandle a čokoláda a potřebujeme také váleček a vykrajovátka. Všechno se nám to tu válí na dřevěném stole.
Provedení chemické reakce je jako pečení sušenek. Při dělání pokusů ale měj na stole větší pořádek než máme podle obrázku my při pečení! Obrázek je od condesign z pixabay, CC0 1.0
Pokud se o stechiometrických výpočtech chceš dozvědět víc, podívej se na tohle skvělé pokračování o limitujících reaktantech a procentuálním výtěžku!

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.