If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování enzymů

Klíčové pojmy

PojemCo znamená
KatalyzátorSloučenina, která ovlivňuje chemickou reakci, aniž by se sama změnila
EnzymBiokatalyzátor (většinou nějaká bílkovina)
SubstrátSloučenina, na kterou enzym působí
Aktivní místoČást enzymu, na který se váže substrát

Struktura a funkce enzymů

Enzymy jsou katalyzátory. Většinou mají bílkovinnou povahu, ale můžou to být i některé molekuly RNA.
Enzymy snižují aktivační energii reakce - což je energie, která se musí dodat, aby reakce vůbec započala. Docílí toho tak, že se naváží na substrát a ten udržují v takové pozici, aby mohla daná reakce probíhat co nejvíce efektivně.
Obrázek převzat z OpenStax, CC BY 3.0 a upraven.
Část enzymu, na kterou se váže substrát, nazýváme aktivní místo. Při navázání se tvar enzymu lehce změní a se substrátem vytvoří jeden celek, kterému říkáme komplex enzym-substrát.

Faktory ovlivňující aktivitu enzymů

Aktivita enzymu může být ovlivněna řadou faktorů, jako je teplota, pH nebo koncentrace.
Enzymy pracují nejlépe v rozmezí specifické teploty a pH a nevyhovující podmínky mohou způsobit, že enzym ztratí svou schopnost navázat se na substrát.
  • Teplota: Zvyšování teploty obecně urychluje reakci a snižování teplotu zpomaluje reakci. Extrémně vysoké teploty však mohou způsobit, že enzym ztratí svůj tvar (bude takzvaně denaturovaný) a přestane fungovat.
  • pH: Každý enzym má svůj optimální rozsah pH. Změna pH mimo tento rozsah zpomalí aktivitu enzymu. Extrémní hodnoty pH mohou způsobit denaturaci enzymů.
  • Koncentrace enzymu: Zvyšující se koncentrace enzymů urychlí reakci, pokud je k dispozici substrát, na který je možné se navázat. Jakmile je všechen substrát navázán, reakce již nezrychluje, protože se další enzymy nemají na co navázat.
  • Koncentrace substrátu: Zvyšování koncentrace substrátu také zvyšuje rychlost reakce do určitého okamžiku. Jakmile budou všechny enzymy navázány, další zvýšení substrátu už nebude mít vliv na rychlost reakce, vzhledem k tomu, že dostupné enzymy budou vybrány.

Běžné chyby a mylné představy

  • Enzymy jsou univerzálně použitelné. Každý typ enzymu obvykle reaguje pouze s jedním nebo několika málo substráty. Některé enzymy jsou více specifické a přijímají pouze jeden konkrétní substrát. Jiné enzymy mohou reagovat s řadou molekul za předpokladu, že mají ve struktuře typ vazebné nebo chemické skupiny, na který se cílový enzym zaměřuje.
Obrázek převzat z "Enzymy: Obrázek 2," by OpenStax College, Biology, CC BY 3.0 a upraven.
  • Enzymy nejsou opakovaně použitelné. Enzymy nejsou reaktanty a nejsou během reakce přeměňovány. Poté co enzym naváže substrát a urychlí tím proběhlou reakci, se zase uvolní nezměněný a může být použit pro další reakci. To znamená, že reakce nemusí mít poměr enzymu a substrátu 1:1.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.