If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Prokaryotické buňky

Obecné vlastnosti buněk. Popis prokaryotických buněk. Poměr velikosti povrchu k objemu.

Úvod

Na chvíli se zastav a podívej se na sebe. Kolik organismů vidíš? Nejprve tě asi napadne, že vidíš jen jeden: sebe. Když by ses ale prohlédl/a pořádně zblízka, na povrchu kůže nebo v zažívacím traktu, uviděl/a bys tam žít obrovské množství dalších organismů. Je to tak, naše tělo je domovem pro dalších asi sto bilionů bakteriálních buněk!
To znamená, že je naše tělo vlastně ekosystémem. Také to znamená, že jsi i ty - v jistém významu slova vy (jakožto množného čísla) - ve skutečnosti souborem obou hlavních typů buněk - prokaryotických i eukaryotických.
Všechny buňky patří do jedné z těchto dvou širokých kategorií. Jako prokaryota (předpona pro znamená před, prvotní, a slovo kary znamená jádro) jsou klasifikovány pouze jednobuněčné organismy z rodu Bacteria a Archaea. Zvířata, rostliny, houby a protisté jsou pak všichni řazeni do eukaryot (předpona eu znamená dobře, správně) a tyto organismy jsou tvořeny eukaryotickými buňkami. Často se však stává (podobně jako u lidí), že eukaryota doprovází i jejich prokaryotičtí přátelé.

Stavba prokaryotických buněk

Abychom mohli mluvit o buňce, musí obsahovat několik klíčových částí. A je jedno, zda máme na mysli buňku prokaryotickou nebo eukaryotickou. Všechny buňky musí mít tyto 4 klíčové součásti:
  1. Plazmatická membrána je zevní obal, který odděluje vnitřní část buňky od vnějšího prostředí.
  2. Cytoplazma sestává z rosolovitého cytosolu a buněčných struktur, které jsou rozmístěné v cytosolu. U eukaryot je za cytoplasmu považována oblast mezi jádrem a plazmatickou membránou.
  3. DNA je genetický materiál buňky.
  4. Ribozomy jsou molekulární továrny syntetizující bílkoviny.
I přes popsané podobnosti se prokaryotické a eukaryotické buňky v mnohém liší. Prokaryota jsou jednoduché jednobuněčné organismy, které nemají jádro ani organely ohraničené membránou. O jádře a organelách si povíme více v příštím článku o eukaryotických buňkách. Hlavní věcí, kterou si musíme pro tuto chvíli zapamatovat je, že prokaryotické buňky nejsou uvnitř rozdělené membránovými strukturami, ale je v nich jeden velký otevřený prostor.
Většina prokaryotické DNA se nachází v centrální části buňky, které se říká nukleoid a obvykle je tvořena jednou velkou smyčkou molekuly DNA zvanou cirkulární chromozom. Nukleoid a další charakteristické struktury prokaryot jsou znázorněny na obrázku níže ve výřezu tyčinkovité bakterie.
Obrázek typické prokaryotické buňky s popisky jejích částí.
_Popis obrázku: převzato z "Prokaryotic cells: Figure 1" by OpenStax College, Biology, CC BY 3.0_
Bakterie se vzájemně velmi liší ve své podobě, takže ne všechny typy bakterií budou mít veškeré části znázorněné na obrázku.
Většina bakterií je však obklopena tuhou stěnou z peptidoglykanů, což jsou polymery skládající se z cukrů a malých proteinů. Buněčná stěna dává buňce extra ochranu, pomáhá jí udržet tvar a zabraňuje dehydrataci (vyschnutí). Řada bakterií má navíc i vnější sacharidovou ochrannou vrstvu, které říkáme kapsula. Kapsula je lepkavá (slizovitá) struktura a umožňuje bakterii přilnout k povrchům v jejím okolí.
Některé bakterie mají na buněčném povrchu další specializované struktury, které umožňují pohyb, přichycení k povrchu nebo výměnu genetického materiálu s jinými bakteriemi. Například bičíky jsou útvary fungující jako rotační motory umožňující bakteriím pohyb.
Fimbrie jsou četné vláskovité struktury, které slouží k uchycení na hostitelských buňkách a dalších površích. Bakterie také můžou mít tyčinkovité struktury nazývané pili, které se vyskytují v různých podobách. Například některé typy pili umožňují bakteriím převádět molekuly DNA do jiných bakterií, zatímco jiné se podílejí na lokomoci – tedy pomáhají bakteriím v pohybu.
Archaea mohou mít také většinu výše popsaných buněčných struktur, ale tyto jsou typicky odlišné od těch, které nalezneme v bakteriích. Například stejně jako bakterie mají buněčnou stěnu, ale tato stěna není tvořena peptidoglykany (jako u bakterie), přestože obsahuje také sacharidy a proteiny.

Velikost buněk

Průměrná velikost typické prokaryotické buňky se pohybuje od 0,1 do 5 mikrometrů (µm) a jsou výrazně menší než eukaryotické buňky, jejichž průměrná velikost se pohybuje mezi 10 až 100 µm.
Na obrázku níže je na logaritmické stupnici znázorněna velikost prokaryotické, bakteriální a eukaryotické buňky, rostlinné a živočišné buňky a dále velikost některých molekul a organismů. Zvětšení jakékoliv hodnoty na logaritmické stupnici představuje desetinásobné zvětšení měřeného parametru, takže tady mluvíme o obrovských rozdílech (zobrazujeme rozměry v rozpětí mnoha řádů)!
Graf znázorňující relativní velikosti objektů - od atomů přes proteiny, viry, bakterie, lidské buňky a slepičí vejce až po člověka.
_Popis obrázku: "Prokaryotic cells: FIgure 2" z OpenStax College, Biology, CC BY 3.0_
Až na několik zajímavých výjimek (podívej se například na mořské řasy Coulerpa), musí buňky zůstat poměrně malé, bez ohledu na to, zda jsou prokaryotické nebo eukaryotické. Proč tomu tak je? Jednoduše proto, že čím jsou buňky větší, tím je pro ně náročnější vyměňovat si s okolím živiny a odpadní látky. Abychom pochopili, jak to funguje, podívejme se na poměr plochy povrchu buňky k jejímu objemu.
Pro zjednodušení si představme, že máme buňku ve tvaru krychle. Tento tvar mají ve skutečnosti například některé rostlinné buňky. Pokud předpokládáme, že délka jedné strany krychle je l, povrch krychle bude 6l2 a její objem bude l3. To znamená, že při zvětšování délky strany l se zároveň velmi rychle zvětší i povrch krychle (buňky), protože povrchová plocha se mění s druhou mocninou délky l. Ale ještě rychleji bude narůstat její objem, protože objem se mění s třetí mocninou délky l.
To znamená, že čím je buňka větší, tím více klesá poměr povrchu ku objemu. Například krychlová buňka na obrázku vlevo má objem 1 mm2 a plochu povrchu 6 mm2, což znamená, že poměr plochy k objemu je šest ku jedné, zatímco krychlová buňka o objemu 8 mm2 a plochou povrchu 24 mm2 bude mít poměr plochy k objemu tři ku jedné.
Obrázek dvou krychlí o různé velikosti. Krychle vlevo má stranu o délce 1 mm, zatímco krychle napravo má délku strany 2mm.
_Popis obrázku: převzato z "Prokaryotic cells: FIgure 3" z OpenStax College, Biology, CC BY 3.0_
Poměr povrchu ku objemu je velmi důležitý, protože plazmatická membrána tvoří rozhraní mezi buňkou a prostředím. Když buňka potřebuje vstřebávat živiny, děje se tak přes membránu. A pokud potřebuje vylučovat odpadní látky z buňky, membrána je opět jedinou cestou.
Každý kousek membrány může za určitou časovou jednotku vyměnit s okolím jen určité množství látky - například proto, že obsahuje omezený počet transportních kanálů. Pokud by buňka narostla do příliš velkých rozměrů, její membrána by neměla dostatečnou kapacitu (plocha povrchu membrány, druhá mocnina délky strany) k zabezpečení dostatečného transportu při zvýšené metabolické aktivitě (objem, třetí mocnina délky strany).
Problém vztahu povrchu k objemu je jen jednou z komplikací, které vyplývají z velikostí buněk. Čím jsou buňky větší, tím déle také trvá transport látek uvnitř buňky. Tyto okolnosti určují obecný horní limit velikosti buněk, který je u eukaryotických buněk vyšší než u prokaryotických, a to díky jejich strukturním a metabolickým vlastnostem. Na tyto vlastnosti se podíváme blíže v následujících kapitolách.
Některé buňky využívají různé geometrické vychytávky, aby obešly problém spojený s poměrem plochy svého povrchu k objemu. Existují například buňky, které jsou dlouhé a tenké nebo mají na povrchu velké množství výčnělků – to všechno jsou vlastnosti, které zvyšují velikost plochy povrchu buňky vzhledem k jejímu objemu2.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.