If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Rozklad na součin pomocí rozdílu čtverců

Pokud roznásobíme (a+b)(a-b), dostaneme a²-b². Rozklad jde opačným směrem: předpokládejme, že máme výraz, který je rozdílem dvou druhých mocnin, jako je x²-25 nebo 49x²-y², pak můžeme na rozklad použít odmocniny těchto mocnin. Například x²-25 může být rozložen na (x+5)(x-5). Jedná se o velmi užitečnou metodu, která se v matematice používá. Vytvořili: Sal Khan a Monterey Institute for Technology and Education.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript