If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování násobení jednočlenů mnohočleny

Jednočlen vynásobíme mnohočlenem pomocí distributivity. Například 2x(3x+7) = 6x²+14x. V tomto článku zběžně zopakujeme dané téma a pak si samostatně vyzkoušíš několik příkladů.
Abychom mohli vynásobit jednočleny jako 6, z, squared mnohočleny jako je 7, z, squared, plus, 3, z, minus, 2, musíme použít distributivitu.

Příklad

Zjednoduš.
Svou odpověď napiš ve tvaru trojčlenu.
6, z, squared, left parenthesis, 7, z, squared, plus, 3, z, minus, 2, right parenthesis
Výrazy musíme vynásobit pomocí distributivity. Jak podle pravidla distributivity každý člen v závorce vynásobíme start color #6495ed, 6, z, squared, end color #6495ed?
Zadaný součin je roven 42, z, start superscript, 4, end superscript, plus, 18, z, cubed, minus, 12, z, squared.
Chceš se o násobení jednočlenů mnohočleny dozvědět více? Podívej se na toto video.

Procvičování

Příklad 1
  • Současný
Zjednoduš.
Svou odpověď napiš ve tvaru trojčlenu.
minus, n, squared, left parenthesis, n, squared, plus, 5, n, plus, 6, right parenthesis

Chceš se více pocvičit? Zkus tohle cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.