Hlavní obsah

Kapitola: Racionální mocniny a odmocniny

0

Dostupné body mistrovství
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 100 bodů mistrovství.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 200 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 300 bodů mistrovství!

O této kapitole

V této kapitole se budeme věnovat tomu, co jsou to racionální mocniny a odmocniny.