If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Zjednodušování lomených výrazů: pokročilé příklady

Dobrá práce, nyní již máš dobře zvládnutou dovednost zjednodušování lomených výrazů. Pojď si to nyní vyzkoušet na složitějších příkladech!

Co je před čtením tohoto článku třeba znát

Lomený výraz je podíl dvou mnohočlenů. Lomený výraz je zjednodušený, pokud jmenovatel a čitatel nemají společného dělitele.
Pokud ti to nezní povědomě, tak se koukni na úvod do zjednodušování lomených výrazů.

Co se v tomto článku dozvíš

Zde si procvičíš, jak se upravují složitější výrazy. Koukněme se na dva příklady a pak můžeš zkusit další samostatně.

1. příklad: Zjednoduš  10x32x218x

Krok 1: Rozložení jmenovatele a čitatele
Je dobré si uvědomit, že i když čitatel je jenom jeden člen, tak jej můžeme také rozložit.
10x32x218x=25xx22x(x9)
Krok 2: Zjištění hodnot, pro které výraz není definovaný, neboli určení podmínek.
Z rozloženého výrazu vidíme, že x0 a x9.
Krok 3: Zkrácení společných činitelů
25xx22x(x9)=25xx22x(x9)=5x2x9
Krok 4: Výsledek
Zjednodušený výraz napíšeme takto:
5x2x9 pro x0

Hlavní ponaučení

V tomto příkladu jsme viděli, že občas musíme na součin rozložit i jednočlenný výraz, abychom mohli lomený výraz zjednodušit.

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš

1) Zjednoduš 6x212x49x3.
Vyber 1 odpověď:

2. příklad: Zjednoduš  (3x)(x1)(x3)(x+1)

Krok 1: Rozložení jmenovatele a čitatele
I když to nevypadá, jmenovatel a čitatel mají společného dělitele, totiž že výrazy x3 a 3x si jsou podobné. Ve skutečnosti stačí vytknout 1 z čitatele a dostaneme x3.
=(3x)(x1)(x3)(x+1)=1(3+x)(x1)(x3)(x+1)=1(x3)(x1)(x3)(x+1)Komutativita - proměníme pořadí operací
Krok 2: Zjištění hodnot, pro které výraz není definovaný, neboli určení podmínek.
Z rozloženého výrazu vidíme, že x3 a x1.
Krok 3: Zkrácení společných činitelů
=1(x3)(x1)(x3)(x+1)=1(x3)(x1)(x3)(x+1)=1(x1)x+1=1xx+1
Poslední krok, tedy vynásobení 1, nebyl nutný, ale většinou se to tak dělá.
Krok 4: Výsledek
Zjednodušený výraz je:
1xx+1 pro x3

Hlavní ponaučení

Činitelé x3 a 3x jsou opační, jelikož 1(x3)=3x.
V tomto příkladu jsme zkrátili tyto činitele, ale také přidali 1. Jinak řečeno, x3 a 3x se zkrátí na -1.
Obecně se opačné výrazy ab a ba zkrátí na 1, přičemž musí platit, že ab.

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš!

2) Zjednoduš (x2)(x5)(2x)(x+5).
Vyber 1 odpověď:

3) Zjednoduš 1510x8x312x2.
pro x
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Zkusme další příklady

4) Zjednoduš 3x15x26x.
Vyber 1 odpověď:

5) Zjednoduš 3x315x2+12x3x3.
pro x
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

6) Zjednoduš 6x212x6x3x2.
Vyber 1 odpověď:

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.