If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Úvod do upravování lomených výrazů

Pojďme se naučit, co to znamená zjednodušovat lomené výrazy a jak toho docílit.

Co je před čtením tohoto článku třeba vědět

Lomený výraz je podíl dvou mnohočlenů. Definičním oborem lomeného výrazu jsou všechna reálná čísla kromě těch, pro která je jmenovatel roven nule.
Například definiční obor výrazu x+2x+1 jsou všechna reálná čísla kromě -1, píšeme proto podmínku x1.
Pokud ti to není povědomé, tak koukni na video úvod do lomených výrazů.
Také je potřeba vědět, jak rozložit mnohočlen.

Co se v tomto článku dozvíš

Zde se naučíme, jak zjednodušit lomené výrazy. Koukneme se na několik příkladů.

Úvod

Lomený výraz je ve zjednodušeném tvaru, pokud čitatel a jmenovatel nemají žádného společného dělitele.
Lomený výraz můžeme zjednodušit stejným způsobem jako číselné zlomky.
Například, zjednodušený (základní) tvar 68 je 34. Všimni si, že jsme zkrátili společného dělitele 2 z čitatele a jmenovatele.
68=2324Rozložení=2324Zkrácení společného dělitele=34Zjednodušený tvar

Příklad 1: Zjednodušení x2+3xx2+5x

Krok 1: Rozložení jmenovatele a čitatele
Když chceme zjistit, jestli budeme moci krátit, tak musíme rozložit jmenovatele a čitatele.
x2+3xx2+5x=x(x+3)x(x+5)
Krok 2: Zjištění hodnot, pro které výraz není definovaný, neboli určení podmínek.
Zde se hodí vypočítat podmínky pro hodnoty proměnné x. Ty budou platit i pro zjednodušený výraz.
Jelikož dělení 0 není definované, tak vidíme, že x0 a x5.
x(x+3)x(x+5)
Krok 3: Zkrácení společných činitelů
Všimni si, že jmenovatel a čitatel mají stejného činitele x. Můžeme jej zkrátit.
x(x+3)x(x+5)=x(x+3)x(x+5)=x+3x+5
Krok 4: Výsledek
Původní výraz byl definovaný pro x0,5. Zjednodušený výraz musí mít stejné podmínky.
Kvůli tomu musíme napsat, že x0. Nemusíme psát, že x5, protože to plyne z výrazu.
Závěrem je, že zjednodušený výraz je:
x+3x+5 pro x0

Poznámka o ekvivalentních výrazech

Původní výrazZjednodušený výraz
x2+3xx2+5xx+3x+5 pro x0
Tyto výrazy jsou ekvivalentní. To znamená, že jejich hodnoty jsou stejné pro všechny hodnoty proměnné x. Následující tabulka to ukazuje pro x=2.
Původní výrazZjednodušený výraz
Dosazení x=2(2)2+3(2)(2)2+5(2)=1014=2527=2527=572+32+5=57=57=57=57
PoznámkaVýsledek zjednodušíme tím, že vytkneme 2.Výsledek už je zjednodušený, protože x (zde x=2) už se zkrátilo při zjednodušení výrazu.
Díky tomu mají dva výrazy stejnou hodnotu. Nicméně hodnota, pro kterou původní výraz není definovaný, to většinou poruší. Koukněme se na případ x=0.
Původní výrazZjednodušený výraz (bez podmínek)
Dosazení x=0(0)2+3(0)(0)2+5(0)=00=nedefinované0+30+5=35nedefinované
Protože oba výrazy musím být ekvivalentní pro všechny hodnoty proměnné, proto musíme mít napsanou podmínku x0.

Časté chyby

Všimni si, že v tomto výrazu nemůžeme zkrátit x. To kvůli tomu, že se nejedná o součin.
x+3x+5    35
Je to hezky vidět, když dosadíme pevné číslo. Například x=2.
2+32+5   35
Pravidlem je, že můžeme krátit jenom tehdy, když jsou činitel a jmenovatel rozložení na součin.

Shrnutí zjednodušování

 • Krok 1: Rozlož jmenovatele a čitatele.
 • Krok 2: Najdi hodnoty, ve kterým není výraz definovaný.
 • Krok 3: Zkrať společné činitele.
 • Krok 4: Zjednoduš a zapiš hodnoty, pro které původní výraz nebyl definovaný, ale zjednodušený už by mohl být.

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš!

1) Zjednoduš 6x+202x+10.
Vyber 1 odpověď:

2) Zjednoduše x33x24x25x.
pro x
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Příklad 2: Zjednoduš x29x2+5x+6

Krok 1: Rozložení jmenovatele a čitatele
x29x2+5x+6=(x3)(x+3)(x+2)(x+3)
Krok 2: Zjištění hodnot, pro které výraz není definovaný, neboli určení podmínek.
Jelikož dělení 0 není definované, tak vidíme, že x2 a x3.
(x3)(x+3)(x+2)(x+3)
Krok 3: Zkrácení společných činitelů
Jmenovatel a čitatel mají stejného činitele x+3. Toho můžeme zkrátit.
(x3)(x+3)(x+2)(x+3)=(x3)(x+3)(x+2)(x+3)=x3x+2
Krok 4: Výsledek
Zjednodušený výraz napíšeme takto:
x3x+2 pro x3
Pro původní výraz platí, že x2,3. Nemusíme psát x2, jelikož to vyplývá z výrazu.

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš

3) Zjednoduš x23x+2x21.
Vyber 1 odpověď:

4) Zjednoduš x22x15x2+x6.
pro x
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Co bude dál?

Můžeš pokračovat na pokročilé zjednodušování lomených výrazů, kde jsou složitější příklady.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.