If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Násobení lomených výrazů

Nauč se, jak správně vypočítat součin dvou lomených výrazů.

Co je před čtením tohoto článku třeba vědět

Lomený výraz je podíl dvou polynomů. Podmínky nám udávají čísla proměnné, pro které je jmenovatel roven nule.
Lomené výrazy můžeme zjednodušit tím, že zkrátíme společné činitele v čitateli a jmenovateli.
Pokud ti není úplně jasné, co tím myslíme, tak se koukni nejdříve na tyto články:

Co se v této lekci dozvíš

V této lekci se naučíš, jak násobit lomené výrazy.

Násobení zlomků

Pro začátek si připomeňme, jak násobit číselné zlomky.
Uvažujme následující příklad:
=34109=3222533Rozložení čitatele a jmenovatele na součin=3222533Zkrácení společných činitelů=56Vynásobení
Takže dva zlomky násobíme tak, že je rozložíme na součin, zkrátíme společné činitele a vynásobíme, co nám zbude.

1. příklad: 3x2229x

Lomené výrazy násobíme vlastně stejně, jako násobíme zlomky.
=3x2229x=3xx2233xRozložení čitatele a jmenovatele na součin(Platí, že x0)=3xx2233xKrácení společných činitelů=x3Vynásobení
Všimni si, že podmínky pro původní výraz jsou x0. Zjednodušený výraz musím splňovat stejné podmínky. Proto musíme připsat podmínku x0.
Výsledek ve zkráceném tvaru je:
x3 pro x0

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš!

1) Vynásob a zjednoduš výsledek.
4x65112x3=
pro x
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

2. příklad: x2x65x+55x3

Znovu musíme rozložit na součin, zkrátit společné činitele a pak vynásobit, co nám zbylo. Nakonec nesmíme zapomenout na zapsání podmínek.
=x2x65x+55x3=(x3)(x+2)5(x+1)5x3Rozložení na součin(Platí, že x1 a x3)=(x3)(x+2)5(x+1)5x3Zkrácení společných činitelů=x+2x+1Vynásobení
Původní výraz byl definovaný pro x1,3. Zjednodušený výraz musí mít stejné podmínky.
Obecně platí, že součin dvou lomených výrazů není definován pro žádnou hodnotu, pro kterou není definovaný jeden z původních výrazů.

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš!

2) Vynásob a zjednoduš výsledek.
5x35x+10x24x2=
Jaké podmínky musí splňovat výsledný lomený výraz?
Vyber všechny správné odpovědi.

3) Vynásob a zjednoduš výsledek.
x29x22x8x4x3=
Jaké podmínky musí splňovat výsledný lomený výraz?
Vyber všechny správné odpovědi.

Co bude dál?

Pokud už máš pocit, že ti to jde, můžeš se přesunout na dělení lomených výrazů.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.