If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Dělení kvadratického výrazu lineárním (beze zbytku)

Mnohočleny můžeme dělit velmi podobně, jako dělíme čísla. Například, když máme vydělit kvadratický výraz (x²+7x+10) lineárním výrazem (x+2), tak se vlastně ptáme, pro jaký výraz platí, že když jím vynásobíme (x+2), vyjde (x²+7x+10)?" Výsledek se dá zjistit více způsoby, třeba rozkladem na součin nebo písemným dělením.

Transkript