If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Úvod do písemného dělení mnohočlenů

Každý lomený výraz s mnohočleny a(x)/b(x) může být přepsán do tvaru q(x)+r(x)/b(x), přičemž stupeň r(x) je menší než stupeň b(x). Například (x²-3x+5)/(x-1) lze přepsat na x-2+3/(x-1). Přepsaný výraz se nám může v mnoha případech hodit více. Nejhojněji využívanou metodou pro takovýto přepis je písemné dělení mnohočlenů. Vytvořili: Sal Khan a CK-12 Foundation.

Transkript