Hlavní obsah
Opakování definice jednotkové kružnice goniometrických funkcí.