If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování jednotkové kružnice

Opakování definice jednotkové kružnice goniometrických funkcí.

Jak funguje jednotková kružnice jako pomůcka pro funkce sinus a kosinus?

Jednotková kružnice je pomůcka, díky které dokážeme určit sinus a kosinus libovolného reálného čísla. Teď si ukážeme, jak to udělat pro obecný úhel theta:
  1. Začneme v bodě left parenthesis, 1, comma, 0, right parenthesis. Z tohoto bodu pojedeme po kružnici proti směru hodinových ručiček, dokud se úhel mezi kladnou částí x-ové osy a úsečkou, která spojuje naši pozici s počátkem souřadnic nerovná theta.
  2. sine, left parenthesis, theta, right parenthesis je roven y-ové souřadnici bodu, ve kterém se nacházíme, a cosine, left parenthesis, theta, right parenthesis je roven x-ové souřadnici.
Další trigonometrické funkce můžeme už snadno odvodit ze vzorečků, které propojují jednotlivé trigonometrické funkce.
Chceš se dozvědět více o jednotkové kružnici? Podívej se na toto video.

Dodatek: Všechny goniometrické funkce na jednotkové kružnici

Pomocí pohyblivého bodu uvidíš, jak se mění poměry v závislosti na úhlu.

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš správně

Příklad 1
  • Současný
sine, left parenthesis, 50, degrees, right parenthesis, equals
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
  • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.