If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Úvod do inverzních goniometrických funkcí

Dozvíš se, co je arcsinus, arccosinus a arctangens, a jak mohou být použity k nalezení chybějícího úhlu v pravoúhlém trojúhelníku.
Nyní se podíváme na nový typ trigonometrického příkladu. Zajímavé je, že tyto příklady nelze řešit se sinem, kosinem ani pomocí tangens.
Problém A: Jak velký je úhel u vrcholu L v trojúhelníku pod textem?
Co víme: K úhlu u vrcholu L známe délku protilehlé a přilehlé strany, takže můžeme zapsat:
tg( u vrcholu L) = protilehlá stranapřilehlá strana=3565
Ale to nám nepomůže, abychom našli velikost úhlu u vrcholu L. Uvízli jsme!
Co potřebujeme: Abychom vyřešili příklad jako je tento, potřebujeme nový matematický prostředek. Naši staří přátelé sinus, kosinus a tangens nám nepomohou k řešení. Vezmou úhly a dají nám poměr stran. My ale potřebujeme funkci, která vezme poměr stran a dá nám úhly. Potřebujeme inverzní goniometrické funkce!

Inverzní gonionometrické funkce

Už jsme se učili o inverzních operacích. Například, sčítání, odčítání nebo násobení a dělení jsou inverzní operace. Každá operace provádí opačnou věc než její inverzní operace.
Myšlenka je stejná v trigonometrii. Inverzní goniometrické funkce dělají opak “běžných" goniometrické funkcí. Například:
 • Inverzní sinus (sin1) dělá opak než obyčejný sinus.
 • Inverzní kosinus (cos1) dělá opak než obyčejný kosinus.
 • Inverzní tangens (tg1) dělá opak než obyčejný tangens.
Obecně platí, když znáš délky stran a neznáš úhel, můžeš k nalezení úhlu použít odpovídající inverzní goniometrickou funkci. V tabulce pod textem to je vyjádřeno matematicky.
Do goniometrických funkcí dosazujeme úhly a získáváme poměry stranDo inverzních goniometrických funkcí dosazujeme poměry stran a získáváme úhly
sin(θ)=protilehlápřeponasin1(protilehlápřepona)=θ
cos(θ)=přilehlápřeponacos1(přilehlápřepona)=θ
tg(θ)=protilehlápřilehlátg1(protilehlápřilehlá)=θ

Pozor, častá chyba!

Výraz sin1(x) není stejný jako 1sin(x). Jinými slovy 1 není exponent. Místo toho je to jen označení pro inverzní funkci.
Existuje však alternativní zápis, který se vyhýbá tomuto nebezpečí! Inverzní funkce sinus může být vyjádřena taky jako arcsin, inverzní kosinus jako arccos a inverzní tangens jako arctan. Tento zápis je běžný v programovacích jazycích, ale setkáváme se s ním i v matematice.

Řešení úvodního problému

V rámci základního příkladu máme zadanou délku protilehlé a přilehlé strany, takže můžeme použít inverzní tangens, abychom našli úhel.
L=tan1( protilehlá  přilehlá )Definovaný.L=tan1(3565)Zadané hodnoty.L28,30Spočítáno kalkulačkou.

Nyní zkusíme další příklady.

Příklad 1
Je zadán KIP, zjisti velikost úhlu KIP.
Výsledek zaokrouhli na setiny stupňů.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Příklad 2
Je zadán DEF, najdi velikost úhlu FED.
Zaokrouhli svůj výsledek na setiny stupňů.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Příklad 3
Je zadán LYN, najdi velikost úhlu LYN.
Zaokrouhli svůj výsledek na setiny stupňů.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Pokročilý příklad
Dopočítej zbylé údaje pro celý trojúhelník. To znamená, že dopočítáš všechny délky stran a velikosti úhlů.
Zaokrouhli svoje výsledky na setiny.
OE=
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
|ZOE|=
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
|OZE|=
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.