If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku

Opakování trigonometrie trojúhelníku a jak ji použít k řešení příkladů.

Jaké jsou základní goniometrické funkce?

sin(A)=protilehlápřepona
cos(A)=přilehlápřepona
tan(A)=protilehlápřilehlá
Chceš se dozvědět o funkcích sinus, kosinus a tangens více? Podívej se na toto video.

Příklad 1: Jak vypočítat délku strany

Trigonometrii můžeme využít ke zjištění chybějící délky strany v pravoúhlém trojúhelníku. Pojďme si to ukázat na příkladu a zjistit délku strany AC v tomto trojúhelníku:
Máme zadanou velikost úhlu B a délku přepony a máme zjistit délku protilehlé odvěsny vůči B. Goniometrická funkce, která obsahuje obě tyto strany, je sinus:
sin(B)=ACABsin(40)=AC7B=40,AB=77sin(40)=AC
Nyní vypočteme pomocí kalkulačky a zaokrouhlíme:
AC=7sin(40)4,5
Příklad 1.1
BC=
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Zaokrouhli svou odpověď na setiny.

Chceš si to procvičit na dalších podobných příkladech? Podívej se na toto cvičení.

Příklad 2: Řešení pro velikost úhlu

Trigonometrii můžeme využít ke zjištění velikosti chybějícího úhlu. Pojďme si to ukázat na příkladu a zjistit velikost A v tomto trojúhelníku:
Máme zadanou délku přilehlé odvěsny vůči chybějícímu úhlu a délku přepony. Goniometrická funkce, která obsahuje obě tyto strany, je kosinus:
cos(A)=ACABcos(A)=68AC=6,AB=8A=cos1(68)
Nyní vypočteme pomocí kalkulačky a zaokrouhlíme:
A=cos1(68)41,41
Příklad 2.1
A=
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Zaokrouhli svou odpověď na setiny.

Chceš zkusit více podobných příkladu? Podívej se na toto cvičení.

Příklad 3: Pravoúhlý trojúhelník a slovní úlohy

Příklad 3.1
Honza navrhuje kolotoč. Lano od kolotoče je 5 metrů dlouhé a při točení se od sloupu vychýlí o 29. Honza chce, aby sedačky kolotoče 2,75 byly metrů nad zemí, když se kolotoč točí.
Jak vysoký musí být sloup kolotoče?
Výsledek zaokrouhli na nejbližší setiny.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
metrů

Chceš více podobných příkladů? Podívej se na toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.