Trigonometrie s pravoúhlými trojúhelníky

Ověř si porozumění bloku Trigonometrie s pravoúhlými trojúhelníky v následujících 9 otázkách.

O této kapitole

Nauč se základy trigonometrie: Co jsou sinus, kosinus a tangens? Jak je můžeš použít k řešení délek neznámých stran a úhlů v pravoúhlých trojúhelnících?