Hlavní obsah

Kapitola: Grafy goniometrických funkcí

0

Dostupné body mistrovství
Procvičuj
Určení přímky střední hodnoty z grafuK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Určení amplitudy z grafuK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 600 bodů mistrovství.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 500 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 1100 bodů mistrovství!

O této kapitole

Zjisti, jak zobrazovat do grafu goniometrické funkce a jak tyto grafy interpretovat. Zjisti, jak vytvořit předpis goniometrické funkce z grafu nebo jiných vlastností.