If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování goniometrických rovnic

Zopakuj si své znalosti s pomocí několika cvičení zaměřených na goniometrické rovnice.

Sada příkladů 1: Základní rovnice

Příklad: sin(x)=0,55

Použijme kalkulačku a zaokrouhleme na nejbližší setinu.
sin1(0,55)=0,58
(Používáme radiány.)
Abychom našli druhé řešení na intervalu [0,2π], můžeme použít vzorec: sin(πθ)=sin(θ)
π0,58=2,56
Abychom našli všechna řešení, použijeme vzorec: sin(θ+2π)=sin(θ).
x=0,58+n2π
x=2,56+n2π
Zde je n libovolné celé číslo.

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš!

Příklad 1.1
Vyberte jeden nebo více výrazů, které dávají dohromady všechna řešení rovnice.
Odpovědi jsou v radiánech. n je libovolné celé číslo.
cos(x)=0,15
Vyber všechny správné odpovědi.

Chceš zkusit více takových příkladů? Zkus se podívat na toto cvičení.

Sada příkladů 2: Těžší rovnice

Příklad: 16cos(15x)+8=2

Napřed z rovnice vyjádříme kosinus:
16cos(15x)+8=216cos(15x)=6cos(15x)=0,375
Použijme kalkulačku a zaokrouhleme na nejbližší tisícinu.
cos1(0,375)=1,955
Abychom našli druhé řešení na intervalu [π,π], tak použijeme vzorec: cos(θ)=cos(θ).
Abychom našli všechna řešení, tak použijeme vzorec: cos(θ+2π)=cos(θ). Potom vyřešíme pro x. (Nesmíme totiž zapomenout, že argument funkce je 15x.)
15x=1,955+n2πx=1,955+n2π15x=0,130+n2π15
Podobným postupem získáme druhé řešení: x=0,130+n2π15.

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš!

Příklad 2.1
Vyberte jeden nebo více výrazů, které dávají dohromady všechna řešení rovnice.
Odpovědi jsou v radiánech. n je libovolné celé číslo.
20sin(10x)10=5
Vyber všechny správné odpovědi.

Chceš zkusit více takových příkladů? Zkus se podívat na toto cvičení.

Sada příkladů 3: Slovní úlohy

Příklad 3.1
Funkce L(t) popisuje délku dne (v minutách) v Manile (Filipíny), po t dnech od jarní rovnodennosti. Zde je t zadáno v radiánech.
L(t)=52sin(2π365t)+728
Kolikátý den po rovnodennosti má přesně 750 minut?
Zaokrouhli na celé dny.
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Chceš si vyzkoušet více podobných příkladů? Vyzkoušej toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.