If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování třetích odmocnin

Na několika příkladech si zopakuj třetí odmocniny.

Třetí odmocnina

Třetí odmocnina z čísla je takové číslo, které když tříkrát za sebou vynásobíme sebou samým, tak získáme původní číslo.
Symbol pro třetí odmocninu je cube root of, end cube root.
Hledání třetí odmociny je opakem mocnění na třetí.
Příklad:
start color #7854ab, 3, end color #7854ab, dot, start color #7854ab, 3, end color #7854ab, dot, start color #7854ab, 3, end color #7854ab = start color #7854ab, 3, end color #7854ab, start superscript, start color #ff00af, 3, end color #ff00af, end superscript, equals, start color #1fab54, 27, end color #1fab54
Takže root, start index, start color #ff00af, 3, end color #ff00af, end index = start color #7854ab, 3, end color #7854ab
Chceš se o hledání třetích odmocnin dozvědět více? Podívej se na toto video.

Hledání třetí odmocniny

Pokud nevíme třetí odmocninu z hlavy, můžeme si nakreslit prvočíselný rozklad daného čísla.
Příklad:
cube root of, 64, end cube root, equals, start text, question mark, end text
Prvočíselný rozklad čísla 64 vypadá takto:
Prvočíselný rozklad 64 je 2, dot, 2, dot, 2, dot, 2, dot, 2, dot, 2.
Hledáme cube root of, 64, end cube root, takže si prvočinitele chceme rozdělit na tři stejné skupiny.
Všimni si, že prvočinitele můžeme přeuspořádat takto:
64, equals, 2, dot, 2, dot, 2, dot, 2, dot, 2, dot, 2, equals, left parenthesis, 2, dot, 2, right parenthesis, dot, left parenthesis, 2, dot, 2, right parenthesis, dot, left parenthesis, 2, dot, 2, right parenthesis
Tudíž left parenthesis, 2, dot, 2, right parenthesis, cubed, equals, 4, cubed, equals, 64.
Takže cube root of, 64, end cube root je 4.

Cvičení

Příklad 1
  • Současný
cube root of, 125, end cube root, equals, start text, question mark, end text
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
  • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Chceš si vyzkoušet další příklady jako je tento? Podívej se na toto cvičení: hledání třetích odmocnin
Nebo na toto těžší cvičení: Rovnice s druhou a třetí odmocninou

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.