If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Výpočet podmíněné pravděpodobnosti (Bayesova věta)

Příklad

Petr si celý měsíc zapisoval, co si zákazníci v jeho zmrzlinářství koupili. Z jeho záznamů mu pak vyšly tyto pravděpodobnosti:
P(zákazník si koupí vanilkovou zmrzlinu)=0,3P(zákazník si objedná zmrzlinový pohár)=0,2P(zákazník si koupí vanilkovou zmrzlinu a zmrzlinový pohár)=0,15
Urči pravděpodobnost toho, že si vybraný zákazník v Petrově zmrzlinářství koupí vanilkovou zmrzlinu, jestliže víme, že si už objednal zmrzlinový pohár.
P(vanilková zmrzlina | zmrzlinový pohár)=
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi