If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola 2: Pravděpodobnost

1 400 možných bodů mistrovství

O této kapitole

V této kapitole si vysvětlíme, co je to pravděpodobnost a jak ji definujeme. Dále si vysvětlíme, jak lze pravděpodobnosti sčítat, co je to podmíněná pravděpodobnost a jak rozlišíme jevy závislé a nezávislé.

Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 1 120 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 1 400 bodů mistrovství!
Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu Khan Academy pro střední školy česky (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012432), který byl spolufinancován Evropskou unií (ESF OPVVV).