If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Zápis geometrické řady pomocí znaku sumy

Geometrická řada je součet členů geometrické posloupnosti. Podívej se, jak lze obecnou geometrickou řadu zapsat pomocí znaku sumy. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

V předchozím videu jsme viděli, že geometrický postup, nebo též geometrická posloupnost, je taková posloupnost, kde každý následující člen je předchozí člen násobený nějakou fixní hodnotou. Tuto fixní hodnotu nazýváme kvocient. Tedy například v této posloupnosti každý člen je dvojnásobkem předchozího. Proto 2 je náš kvocient. Jakékoliv nenulové číslo může být kvocientem. Dokonce i záporné číslo. Například můžete mít geometrickou posloupnost, která vypadá takhle. Třeba začíná číslem 1 a kvocient je -3. Takže 1 krát -3 je -3. -3 krát -3 je 9. 9 krát -3 je -27. A pak -27 krát -3 je 81. Takhle se dá pokračovat dál a dál. Na co se chci zaměřit v tomto videu, je součet geometrické posloupnosti který můžeme nazývat geometrickou řadou. Posunem se kousek dolů. Nyní budeme mluvit o geometrických řadách, které jsou součtem geometrické posloupnosti. Například geometrická řada bude součtem této posloupnosti. Takže budeme mít 1 plus -3 plus 9 plus -27 plus 81 a tak dál a dál a dál, to je naše geometrická řada. A můžeme si to ukázat tady s tímto, aby bylo zcela jasné, co děláme. Takže když máme 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus 48, toto je opět geometrická řada, prostě součet členů geometrické posloupnosti. Jak bychom to vyjádřili obecným zápisem, možná použitím sumy? Začneme s tímto výrazem, ať už to je cokoliv. Tady, pokud chceme mluvit v obecné rovině, je toto „a“ naším prvním členem. Začneme tedy prvním členem, „a“ a každý následující člen, který budeme přičítat, bude násoben naším kvocientem. A ten bude zván „r“. Tedy druhý člen je „a“ krát „r“. Potom třetí člen bude toto krát kvocient „r“. Takže to vyjde „a“ krát „r“ na druhou. A potom pokračujeme, plus „a“ krát „r“ na 3. A řekněme, že uděláme konečnou geometrickou řadu. Takže nebudeme pokračovat až do nekonečna. Řekněme, že budeme pokračovat, dokud nedojdeme k „a“ krát „r“ umocněno na „n“. „a“ krát „r“ na „n“ Jak tohle zapíšeme pomocí sumy? Navrhuji zastavit si video a zkusit si to sami. Můžeme na to jít takhle, dám vám malou nápovědu. tenhle výraz se dá brát jako „a“ krát „r“ na 0. Napíšu vám to. Toto je „a“ krát „r“ na 0. Toto je „a“ krát „r“ na 1, „r“ na 2, „r“ na 3 a nyní už vám asi ten vzorec bude jasný. Můžeme to celé napsat jako sumu, použijeme Sigma. Náš index začíná číslem 0. Takže od „k“ rovno 0 až do „k“rovno „n“ kde máme „a“ krát „r“ umocněno na „k“. A je to, použili jsme sumu, obecný způsob jak zapsat geometrickou řadu, kde „r“ je nenulový kvocient. Může být dokonce záporný.