If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Řešení kvadratických rovnic: komplexní kořeny

Ve videu budeme pomocí standardního vzorce řešit kvadratickou rovnici 2x^2+5=6x. Ukáže se, že kořeny této rovnice jsou komplexní čísla. Vytvořili: Sal Khan a Monterey Institute for Technology and Education.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Máme tady kvadratickou rovnici 2x na druhou + 5 = 6x My bychom rádi vypočítali kořeny této kvadratické rovnice. Pojďme na to. Nejlépe se nám kořeny počítají, když máme kvadratickou rovnici v základním tvaru, který je ax na druhou + bx + c = 0. Pojďme si tuto kvadratickou rovnici do tohoto tvaru převést. Proto musíme od obou stran odečíst 6x a dostaneme 2x na druhou - 6x + 5 = 0. Teď už máme kvadratickou rovnici v základním tvaru a můžeme s ní pracovat. Mohli bychom třeba vydělit všechny členy dvěma, pak bychom dostali u koeficientu kvadratického členu 1 a mohli bychom jednoduše nalézt kořeny, jenže tady máme pětku, dostali bychom zlomek 5/2 a s tím by se nepočítalo dobře. Takže jiný způsob: Mohli bychom také zkusit tuto rovnici doplnit na čtverec, ale myslím, že nejlepší bude, když použijeme vzorec pro výpočet kořenu s diskriminantem. Ten už všichni určitě dobře znáte a ten zní: x jedna a dva, tedy naše dva kořeny, které dostaneme z kvadratické rovnice, se rovná -b plus minus odmocnina z b na druhou minus 4ac lomeno 2a. Toto je náš vzorec pro výpočet kořenu kvadratické rovnice. Tady je naše a, toto je b a toto c. A můžeme tedy počítat. -b - - 6 je 6 +/- odmocnina… b na druhou, - 6 na druhou, to je 36... minus 4ac ... 4 krát 2 krát 5 lomeno 2a... 2 krát a ... 2 krát 2 jsou 4. Pokračujeme dál. To se rovná 6 +/- odmocnina... Tady máme 36 - 4 krát 2 krát 5 ... to je 8 krát 5 ... to je 40, 36 - 40 je - 4, to celé děleno 4. A teď už začínáte přemýšlet, co se nám tady děje, máme tady záporné číslo pod odmocninou. A vy už jste na to určitě přišli. Tady přece dostaneme jako výsledek odmocniny komplexní číslo. Ano, máte úplnou pravdu. A pokud hned z hlavy nevíte, kolik je odmocnina z -4, tak si to pojďme krátce spočítat. Odmocnina z -4, to je to stejné jako odmocnina z -1 krát 4, podle jednoho pravidla odmocňování to můžeme zapsat jako odmocnina z -1 krát odmocnina ze 4. Odmocnina z -1 už víme, že je i, tedy imaginární jednotka krát odmocnina ze 4 jsou 2 a dostáváme 2i. Tato odmocnina z -4 jsou 2i. Pojďme to dopočítat. To se rovná 6 +/- 2i lomeno 4. Čitatele i jmenovatele můžeme vydělit 2 a dostaneme tedy 3 +/- i lomeno 2. Takže x jedna, první kořen, bude (3 + i) / 2 a nebo to také můžeme zapsat jako 3 poloviny + 1 polovina i, chcete-li. A x dva se rovná (3 - i) / 2 nebo také 3 poloviny - 1 polovina i. Jak vidíte dostali jsme 2 komplexní čísla a tedy 2 komplexně sdružené kořeny, které se liší jenom tady znaménkem mezi reálnou a imaginární částí. Máme tyto kořeny, ale asi by bylo dobré, jelikož to byl složitější příklad, si pro jistotu ověřit, jestli jsme došli k správnému výsledku. Tak si pojďme ty kořeny zpátky dosadit do této rovnice. Vybereme si vždy tuto možnost, protože na počítání je jednodušší. Prvně opíšu naši rovnici, ať s ní můžeme počítat a vidíme na ni. 2x na druhou + 5 = 6x. Tak, jak to bylo na začátku, použijeme tu původní verzi. Tedy x jedna, dosazujeme první kořen. 2 krát ((3 + i)/ 2), to celé na druhou, plus 5 se rovná 6 krát ((3 + i)/ 2) Pozor, tady umocňujeme zlomek, tak to bude trošku složitější, ale věřím, že to bez problémů zvládnete. 2 krát, a pojďme na to: násobíme tento zlomek sebou samým nahoře máme 3 + i, to je jako (a + b) to celé na druhou. Buď si to můžete klasicky roznásobit a nebo už si pamatujete, že (a + b) na druhou, na to máme vzoreček, je a na druhou + 2ab + b na druhou. Pojďme podle vzorečku, a na druhou... 3 krát 3... to je 9 plus 2ab ... 2 krát 3i ... to je 6i plus b na druhou .... plus i na druhou. A dole dostaneme 2 krát 2 dvě na druhou, to je 4, plus 5 = ... tady máme 6, tady 2 můžeme to tedy vydělit 2 a dostaneme 3. Takže to bude 3 krát (3 + i). Postupujeme dál. Tady máme 4, tady 2, tady nám zůstane děleno dvěma. Ještě si uvědomíme, že i na druhou je -1 z definice a můžeme pokračovat. 9 + 6i - 1, to je to i na druhou, děleno 2, plus 5 se rovná... 3 krát 3 je 9 plus 3 krát i jsou 3i. Budeme pokračovat tady nahoře. 9 - 1 je 8 ... plus 6i děleno dvěma plus 5 se má rovnat 9 + 3i Vydělím 2... 4 + 3 i + 5 se má rovnat 9 + 3i. A my už vidíme, že tady máme 3i a tady máme 3i a tady máme 4 + 5, což se rovná 9. Takže první kořen rovnice je v pořádku. Pojďme na druhý kořen, na kořen x dva, který se liší pouze znaménkem. Uděláme to obdobně, ať vidíme na rovnici, a potom si to posuneme. 2 krát x na druhou.... tedy 3 - i lomeno 2... to celé na druhou plus 5 se má rovnat 6x, 6 krát 3 - i lomeno 2. Posuneme, ať máme prostor na výpočet. Budeme postupovat obdobně. 2 krát... zase máme zlomek na druhou, násobíme ho sebou samým a tentokrát máme 3 - i, to celé na druhou, tedy (a - b) na druhou, a výsledkem podle vzorečku, pokud nechcete zdlouhavě roznásobovat, bude a na druhou - 2ab + b na druhou. Tak pojďme na to. a na druhou, tedy 3 krát 3, je 9, tentokrát minus 2ab…2 krát 3 krát i… -6i plus b na druhou plus i na druhou lomeno… 2 na druhou jsou 4 opět jako minule + 5 se má rovnat… tady máme 6 a 2, to si vykrátíme, zbyde nám 3, 3 krát (3 - i). Opět víme, že i na druhou je -1 z definice, tady máme 2 a 4, to se vykrátí, zůstane 2. 9 - 6i - 1 lomeno 2 plus 5 se rovná... 3 krát 3 je 9, 3 krát -i je -3i. Zase půjdeme sem. 9 - 1 je 8, - 6i lomeno 2 plus 5 se má rovnat 9 - 3i. Vydělíme dvěma, dostaneme 4 - 3i + 5 se má rovnat 9 - 3i a my už vidíme opět -3i a -3i a 4 + 5 je opravdu 9. Zase jsme počítali správně, takže i tento druhý kořen je správně a tyto 2 komplexně sdružené kořeny opravdu vyhovují této kvadratické rovnici nahoře.