If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Zakreslování čísel do komplexní roviny

Ukážeme si, jak do komplexní roviny zakreslit různá komplexní čísla. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Máme zaznačit do Gaussovy roviny tato komplexní čísla: -2 + 2i 5 + 2i 1 + 5i a 4 - 4i. Prvně se podíváme se na tuto soustavu souřadnic, kterou tady máme. Je dvojrozměrná a má 2 osy. Ale aby to byla Gaussova rovina, neboli komplexní rovina, do které zaznačujeme komplexní čísla, nebudou to osy x a osy y, ale osy, na které budeme znázorňovat reálnou část komplexního čísla a imaginární část komplexního čísla. Reálnou část budeme znázorňovat na tuto osu, to je normálně osa x a tentokrát to bude osa Re, a imaginární část znázorníme na této ose, která bude tentokrát osa Im, jako imaginární. Pojďme tedy na to, začneme s prvním číslem, číslem a. -2 + 2i toto je, jak už víme, část reálná, a toto je část imaginární. Takže, reálná část půjde na tuto osu a imaginární na tuto. -2, to je tady, +2, tady. Takže toto je naše číslo a, znázorněné v Gaussově rovině. Půjdeme hned dál. Není to nic těžkého. Komplexní číslo b 5 + 2i. 5 je část reálná plus 2i je část imaginární. Takže 5 , plus 2. Jednoduché. Toto je naše komplexní číslo b. Jdeme dál. Je to úplně jednoduché, není tady nad čím váhat. Komplexní číslo c 1 + 5i 1 je část reálná 5i je část imaginární. 1, 5i. 1 a 5, tady máme komplexní číslo c. A poslední, co nám zbývá, je číslo d. To máme 4 a - 4i, pozor na to, takže reálná část je 4, imaginární je -4 Vyznačíme si to šedě 4 a -4i. Tady. To je naše komplexní číslo d. A máme hotovo.