If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Úvod do ryze imaginárních čísel

Seznámíme se s imaginární jednotkou i, která je definována vztahem i²=-1, a zkusíme si spočítat některé její mocniny. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Dnes bych vám ráda představila číslo i, kterému se také říká imaginární jednotka. Toto číslo i bude ze začátku možná pro vás trošku složité, poněvadž je ještě o něco bizarnější než některá zvláštní čísla, která jsme si doteď představili. Jako třeba číslo π nebo e. To, co víme o číslu i je, že i na druhou je -1 Toto je definice čísla i: i na druhou se rovná - 1 Vám určitě neuniklo, že je to poněkud zvláštní. Druhá mocnina něčeho nám dává zápornou hodnotu. To jsme tady ještě něměli. A také to povede k velice zajímavým věcem. Někdy také uvidíte napsáno toto, že i je rovno odmocnině z -1. Toto není úplně špatně, je to téměř totožné s touto definicí, ale buďte opatrní. ponevadž tady tvrdíme, že i nebo něco je rovné odmocnině ze záporného čísla. To si ještě v budoucnu vysvětlíme. Teď tyto 2 definice nemusíme rozlišovat. Podíváme se na mocniny tohoto čísla i. Protože, jak už jsme si jednou řekli, i na druhou je -1 a tím pádem by nám tam mohly vznikat nějaké zajímavé hodnoty. A když si ty mocniny budeme procházet, tak zjistíme, že mají takový určitý cyklus. Cyklus určitých hodnot, které se nám budou stále opakovat. Pojďme na to. Začneme úplně od začátku. i na nultou. Vy už určitě víte, že cokoli na nultou je vždy 1. A nejinak tomu bude i u čísla i. i na nultou je 1. To si můžeme odvodit také z definice tady nahoře, ale tím se teď nebudeme zdržovat. Kolik bude i na prvou? Dávno víme, že cokoli na prvou je opět stejná hodnota a v tomto případě i, i na druhou je z definice -1. To bylo jednoduché, pokračujeme dál. i na třetí: tadu už budeme muset trošku odvozovat. i na třetí je vlastně stejné jako i na druou krát i i na druhou krát i na prvou - sčítáme exponenty - to nám dává i na třetí. A my už víme, že i na druhou je -1 Napíšeme si to tady barevně, takže -1 a ještě krát i a dostaneme minus i. i na třetí je minus i. Pokračujeme dál. i na čtvrtou, napíšeme si to zde vpravo, i na čtvrtou. Opět využijeme předchozího výsledku. i na čtvrtou je i na třetí krát i. Tak,i na třetí to bylo minus i. -i krát i To si můžeme také zapsat jako -1 krát i krát i. i krát i nám dává i na druhou. A my už víme, že i na druhou je -1. A tady tedy dostaneme -1 krát -1 a výsledkem bude plus 1, což je to samé jako i na nultou. Už se nám tady začíná něco tvořit. Pojďme dál. i na pátou. Opět využijeme předchozího výsledku. i na pátou je i na čtvrtou krát i. A i na čtvrtou je jedna krát i a to je i. Stejně jako i na prvou. Kolik bude i na šestou? i na šestou bude i na pátou krát i. i na pátou je i a i krát i dává i na druhou, i na druhou je z definice -1. Opět se nám tu potkávají stejné hodnoty. Zkusíme ještě i na sedmou. Myslím, že už tušíte, jaký bude výsledek. To je i na šestou krát i a tedy -1 krát i a dostaneme opět - i jako u i na třetí. Mohli bychom pokračovat dál a dál. A ten stejný cyklus hodnot by se pořád opakoval. 1, i, -1, -i ... stejně jako tady. V dalších videích si potom ukážeme, jak vzít náhodnou mocninu i a okamžitě zjistit, jaký bude výsledek.