If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Přehled různých tvarů komplexního čísla

Osvěž si své znalosti o různých typech zápisu komplexních čísel - jejich algebraickém, goniometrickém a exponenciálním tvaru.

Jaké tvary komplexního číslo známe?

Algebraickýa+bi
Goniometrickýr(cos(θ)+isin(θ))
Exponenciálníreiθ

Algebraický tvar

a+bi
Algebraický tvar komplexního čísla je součtem dvou čísel, a to jeho reálné části a jeho imaginární části vynásobené imaginární jednotkou i.
Psát čísla v tomto tvaru je velmi výhodné při sčítání a odčítání komplexních čísel.
Komplexní číslo v algebraickém tvaru také snadno zakreslíme do komplexní roviny. Reálná a imaginární část daného čísla jsou totiž jeho souřadnicemi na reálné a imaginární ose v tomto pořadí.
Chceš se o algebraickém tvaru komplexních čísel dozvědět víc? Podívej se na toto video o rovině komplexních čísel a na tohle video o sčítání a odčítání komplexních čísel.

Goniometrický tvar

r(cos(θ)+isin(θ))
Goniometrický tvar zdůrazňuje geometrické vlastnosti komplexního čísla, konkrétně jeho absolutní hodnotu (vzdálenost daného čísla od počátku v komplexní rovině) a argument (velikost úhlu, který svírá spojnice daného čísla a počátku v komplexní rovině s kladnou reálnou poloosou). Absolutní hodnotě se někdy říká modulus.
Všimni si, že když v goniometrickém tvaru roznásobíme závorku, vyjde nám příslušný algebraický tvar:
r(cos(θ)+isin(θ))=rcos(θ)a+rsin(θ)bi
Goniometrický tvar je velmi užitečný při násobení a dělení komplexních čísel. Například součin dvou komplexních čísel s absolutními hodnotami r1 a r2 a argumenty θ1 a θ2 je komplexní číslo s absolutní hodnotou r1r2 a argumentem θ1+θ2. Více si o tom povíme v následující lekci.
Chceš se o goniometrickém tvaru komplexních čísel dozvědět víc? Podívej se na toto video.

Exponenciální tvar

reiθ
V exponenciálním tvaru komplexního čísla se vyskytují stejné atributy daného čísla jako ve tvaru goniometrickém, a to absolutní hodnota a argument. Jde jen o jiný a kratší zápis, se kterým se dobře pracuje. Například součin dvou komplexních čísel můžeme díky exponenciálnímu tvaru zapsat takto:
(r1eiθ1)(r2eiθ2)=r1r2ei(θ1+θ2)
Tento tvar využívá rozšířenou exponenciální funkci ez definovanou pro libovolné komplexní číslo z. Přesné odůvodnění je poměrně složité, ale výsledný vztah je jednoduchý: pro libovolné reálné číslo x definujeme eix jako cos(x)+isin(x).
Užitím této definice dostáváme rovnost mezi exponenciálním a goniometrickým tvarem:
reiθ=r(cos(θ)+isin(θ))

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.