If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Úvod do symetrie funkcí

Co jsou to liché a sudé funkce a jak to poznáme z jejich grafu?

Co se v tomto článku dozvíš

Daný tvar je osově souměrný, pokud zůstane po překlopení podle dané osy stejný.
Například tento pětiúhelník je osově souměrný.
Všimni si, že přímka l je osa souměrnosti a že daný tvar je zrcadlový obraz sám sebe podle této osy.
Osovou souměrnost můžeš využít i u tvarů grafů. Pojďme to prozkoumat.

Sudé funkce

Funkce se nazývá sudá funkce, pokud je její graf osově souměrný podle osy y.
Například funkce f na obrázku dole je sudá funkce.
Ověř si to tak, že přeneseš bod na ose x zprava doleva. Všimni si, že graf funkce zůstává po překlopení podle osy y stejný!

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš!

1) Který z následujících grafů je grafem sudé funkce?
Vyber všechny správné odpovědi.

Algebraická definice

Z algebraického hlediska se funkce f nazývá sudá, pokud pro každé x platí f(x)=f(x).
Například na sudé funkci dole si všimni, že díky souměrnosti podle osy y pro každé x platí, že f(x)=f(x).

Liché funkce

Funkce se nazývá lichá funkce, pokud je její graf souměrný podle počátku souřadnic.
Z grafického hlediska to znamená, že když obrazec otočíš o 180 podle počátku souřadnic, tak zůstane stejný.
Souměrnost podle počátku souřadnic si taky můžeš znázornit tak, že si překlopíš daný obrazec podle osy x a hned potom podle osy y. Pokud zůstane graf funkce stejný, graf je souměrný podle počátku souřadnic.
Například funkce g na obrázku dole je lichá funkce.
Ověř si to tak, že přeneseš bod na ose y shora dolů (překlopíš funkci podle osy x) a potom stejný bod na ose x přeneseš zprava doleva (překlopíš funkci podle osy y). Všimni si, že tato funkce je stejná jako původní funkce!

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš!

Který z následujících grafů je grafem liché funkce?
Vyber všechny správné odpovědi.

Algebraická definice

Z algebraického hlediska se funkce f nazývá lichá, pokud pro každé x platí f(x)=f(x).
Například na této liché funkci si všimni, že díky souměrnosti funkce platí, že f(x) je vždy opakem f(x).

Kontrolní otázka

Může být funkce ani sudá, ani lichá?
Vyber 1 odpověď:

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.