If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Zjednodušování logaritmických výrazů: příklad s více úpravami

Zjednodušíme log_5([25^x]/y) jako 2x-log_5(y) s použitím pravidla o rozdílu logaritmů a logaritmu mocniny. Vytvořili: Sal Khan a Monterey Institute for Technology and Education.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Společně vyřešíme složitější příklad na úpravu logaritmu. Nejprve vidíme, že máme v logaritmu zlomek. Bude se nám tedy hodit vzorec, který právě se zlomkem v logaritmu pracuje. Platí, že logaritmus podílů je rozdíl logaritmů. Tedy logaritmus čitatele minus logaritmus jmenovatele. Tak jako všechny vzorce s logaritmem i tento má své podmínky a tedy všechna čísla a, b a c musí být kladná. To zkontrolujeme, základ logaritmu je 5, ten je kladný. Čitatel je 25 na x-tou, ať už je x jakékoli, tak 25 na x-tou je také kladné a jediný problém je tedy ve jmenovateli, kde máme 5y. Aby tento výraz byl kladný, musí y být kladný. Nyní již můžeme výraz upravit podle vzorce. Dostáváme tak logaritmus o základu 5 čitatele, tedy 25 na x-tou minus logaritmus opět o základu 5 jmenovatele. To je 5y. Dále budeme upravovat první logaritmus. Hodil by se nám tedy vzorec, který umí upravit mocninu v logaritmu. Takový máme, pokud máme v logaritmu mocninu, můžeme exponent přesunout před logaritmus do součinu. Dostáváme tak takovýto vzorec a pro něj také platí podmínky trochu mírnější. Stačí, když a a c jsou kladná. To zde platí, a je 5, c je 25. A my tak můžeme výraz přepsat jako x krát logaritmus o základu 5 čísla 25. Zbytek opíšeme. Tedy minus logaritmus o základu 5 výrazu 5y. I tento druhý logaritmus můžeme zjednodušit. Bude se nám k tomu hodit vzorec pro logaritmus součinu. Pokud máme v logaritmu součin, například b krát c, můžeme ho přepsat jako součet logaritmů, tedy logaritmus b plus logaritmus c. Všechny logaritmy samozřejmě mají stejný základ. A i tento vzorec má podmínky: a, b a c musí být kladná čísla. Číslo 5 je kladné a kladnost čísla y jsme si zajistili již podmínkou na začátku. Můžeme tedy vzorec použít. Všimněme si ještě, že u prvního logaritmu umíme určit výsledek. Logaritmus o základu 5 čísla 25 je 2, protože 5 na druhou je 25. Dostáváme tak následující výraz x krát 2. To je výsledek logaritmu. Minus a tady raději použijeme závorku, protože minus je před celým logaritmem. V závorce máme logaritmus o základu 5 čísla 5 plus logaritmus o základu 5 čísla y. Zde můžeme ještě zjednodušit první logaritmus, protože 5 na prvou je 5. Proto hodnota logaritmu je 1 a dostáváme tak 2x, nyní už se můžeme zbavit hranaté závorky, obrátíme znaménka uvnitř. To znamená minus jedna minus logaritmus o základu 5 čísla y. Tento logaritmus už zjednodušit nelze. A ještě nesmíme zapomenout přepsat podmínku, že y je větší než 0.