If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Grafy logaritmických funkcí

Ukážeme si graf logaritmické funkce se čtyřmi možnými zápisy a vybereme z nich ten správný. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Vyřešíme si úlohu na hledání předpisu logaritmické funkce, která je dána grafem na obrázku. Hledáme předpis funkce f a víme, že to je jeden z nabízených předpisů. Je tedy jasné, že funkce f vychází z funkce logaritmus o základu 2 z x. Nejprve si tedy připomeneme tuto základní funkci. Označíme si ji g. Její předpis je y se rovná logaritmus o základu 2 z x. Začneme tím, že si vypíšeme tabulku hodnot této funkce. Začneme nejprve dosazovat x-ové hodnoty, které jsou nejjednodušší. To znamená například hodnotu 1. Pro x rovno jedna se ptáme, dvě na kolikátou je 1? A odpověď je na nultou. Rovnou můžeme nakreslit do grafu a pojďme dál. Pro x rovno 2 se ptáme, dvě na kolikátou je dvě? Odpověď: na prvou. Opět zakreslíme. A jdeme na x rovno 4, to je další hezká hodnota, protože dvě na druhou je 4, y je tedy 2. A ještě můžeme zvolit x rovno 8, což nám dává y rovno 3, protože dvě na třetí je osm. Určitě chceme za x dosadit i nějaké menší hodnoty, ale do logaritmu můžeme dosazovat pouze kladná čísla. To znamená, že půjdeme do zlomků. Můžeme dosadit například x se rovná jedna polovina, což je dvě na minus prvou. Takže y bude minus 1. Opět zakreslíme. A další pěkný bod dostaneme pro x se rovná jedna čtvrtina, protože to je 2 na minus druhou. Jako poslední hodnotu x zvolíme jednu osminu, protože to je přesně dvě na minus třetí. Nyní již máme dostatek bodů a můžeme je tedy spojit a dostat tak graf funkce g, která má předpis y se rovná logaritmus o základu 2 z x. Z tohoto grafu vychází i graf funkce f, ale vidíme, že graf funkce f je překlopený okolo osy x, to zařídíme jednoduše tak, že na začátek předpisu před logaritmus přidáme minus. Dostaneme tak funkci h, která má předpis minus logaritmus o základu 2 z x. A snadno si naši tabulku předěláme na tabulku pro funkci h. A to jednoduše tak, že obrátíme znaménka u všech y-ových hodnot. Graficky to znamená, že y rovno 0 zůstává a všechny ostatní body budou symetricky překlopeny podle osy x, protože y-ové souřadnici se změní znaménko. Jakmile máme body překlopené, můžeme je pospojovat a dostat tak graf funkce h. Vidíme, že tento graf už se více blíží grafu funkce f a už potřebujeme pouze tento graf posunout. Vidíme, že graf funkce f je oproti tomuto posunutý o dvě jednotky doleva. Všechny odpovídající si body jsou přesně o dvě jednotky doleva posunuté, neboli jejich x-ové souřadnice jsou o dvě jednotky menší. Toho dosáhneme tak, a tady se často chybuje, že v argumentu logaritmu k x-ku přičteme dvojku, to znamená, než budeme x-ko dosazovat do logaritmu, zvětšíme ho o 2. A to znamená, že abychom dostávali stejné výsledky, musí být x-ko o 2 menší než dříve. Proto se celý graf posune o dvě jednotky doleva. Máme tak určený předpis funkce f a vidíme, že to je poslední z nabízených předpisů.