If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Řešení logaritmů

Vypočítáme log2(8), log8 (2), log2 (1/8) a log8(½). Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Čeká nás vyhodnocování záludnějších logaritmů. Na začátek jen pro připomenutí. Logaritmus čísla 8 o základu 2 je 3, protože dvě na třetí je 8. Výsledkem logaritmu je vždy exponent. Podíváme se na několik záludnějších příkladů. Doporučuji si video vždy zastavit a zkusit si výsledek rozmyslet samostatně. Začneme logaritmem čísla 2 o základu 8. Výsledek si označíme jako x a zápis tak můžeme přepsat pomocí rovnice 8 na x je 2. Ptáme se tedy 8 na kolikátou je 2? Jak pomocí mocniny z čísla 8 udělat číslo 2? Jistě to umíme pomocí odmocniny, víme, že třetí odmocnina z 8 je 2. Nyní už jen stačí odmocninu přepsat jako mocninu. A to už také známe třetí odmocnina je jako umocňování na 1 třetinu, tedy 8 na 1/3 je 2. Proto hledané x je 1 třetina a stejně tak logaritmus čísla 2 o základu 8 je také 1 třetina. Pojďme na další příklad. Tentokrát vypočítáme logaritmus o základu 2 čísla 1 osmina. Opět doporučuji video zastavit a zkusit si výsledek rozmyslet samostatně. Ptáme se 2 na kolikátou je 1 osmina. Logaritmus opět můžeme přepsat pomocí rovnice 2 na x je 1 osmina. Víme, že 2 na třetí je 8. Ale my bychom potřebovali výsledek převrátit, dosáhnout inverzní hodnoty 1 osminy. Toho dosáhneme opačným znaménkem exponentu. Tedy 2 na minus třetí je 1 osmina, proto x je minus 3 a stejně tak výsledek logaritmu je minus 3. Pojďme na další příklad. Opět doporučuji vyřešit si ho samostatně. Vypočítáme logaritmus čísla 1 polovina o základu 8. Opět se ptáme: 8 na kolikátou je 1 polovina? Již víme, že 8 na 1 třetinu je 2. Z předchozího příkladu víme, jak dosáhnout 1 poloviny, a to sice minusem v exponentu. Tedy osm na minus 1 třetinu je 1 polovina. Proto x je minus 1 třetina a také výsledek logaritmu je minus 1 třetina. A je před námi poslední příklad, na který budeme potřebovat trochu více místa. Opět si ho zkuste nejprve vyřešit samostatně. Budeme počítat hodnotu logaritmu o základu 8 čísla 4. Ptáme se tedy: 8 na kolikátou je 4? Na první pohled to vypadá velice jednoduše, ale 4 není ani druhá ani třetí odmocnina, ani žádná jiná odmocnina z 8. Budeme tedy muset postupovat trochu složitěji. Nejprve si uvědomíme, že číslo 4 umíme získat jako výsledek druhé mocniny 2, tedy 2 na druhou. A dále číslo 2 umíme získat jako výsledek mocniny 8, tedy 8 na 1 třetinu je 2 a 2 na druhou je 4. Dáme to dohromady. Provedeme substituci, kdy místo 2 zapíšeme 8 na 1 třetinu, a dostáváme tak 8 na 1 třetinu, to celé na druhou. Víme, že při takovémto skládání mocnin se exponenty násobí. Dostáváme tak 8 na 1 třetinu krát 2. 1 třetina krát 2 jsou 2 třetiny a tedy 8 na 2 třetiny. Z druhé strany rovnice vidíme, že toto je rovno 4 a tedy náš hledaný exponent x je 2 třetiny. A to je i výsledek logaritmu.