If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Lineární a nelineární funkce: doplňování hodnot

Naučíme se dopočítávat najít chybějící hodnoty do funkce zadané v tabulce a ujistíme se, že představuje lineární funkci. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Doplňte chybějící hodnotu tak, aby tabulka představovala lineární rovnici. Máme tady tabulku, můžeme se na ni podívat. Když x je 1, y jsou 3/2. Když x je 2, y je 3. K jaké změně nám tady došlo? Jak se nám tady změnilo x? Z 1 a 2 se x změnilo o + 1. A jak to bylo u y? Tady máme nahoře 3/2 A tady je 3, což je 6/2, takže y se změnilo o + 3 poloviny. Přičetli jsme k hodnotě y 3/2. Pojďme se podívat na další řádek. když x je 3, y je 9/2. Takže tady ze 2 do 3 zase jdeme u x o + 1. Tady bychom měli jít opět o 3/2, jenom si to zkontrolujeme. 3 to je 6/2 do 9/2 to je opět o + 3/2. Tedy vidíme, že aby to byl lineární vztah, tak ta změna musí být vždy stejná. Kdykoli se x změní o 1, y se bude muset změnit o plus 3/2. Kdykoliv se x změní o + 2 y bude muset jít o 2 krát 3/2 do plusu. Budeme muset přičíst 2 krát 3/2. Tak se pojďme podívat, jak to vypadá Tady. Z trojky jdeme do 8, takže tady máme změnu o rovných +5. Přičetli jsme 5, jaká bude muset být ta změna tady u y? Řekli jsme, že když se posuneme o 1, tak u y je to o 3/2. Tedy máme 5, což je 5 krát 1, takže tady bude změna + 5 krát 3/2 tedy 15/2. Toto ještě není výsledek. Toto je jenom ta hodnota, kterou musíme přičíst k té předešlé. Ta změna, kterou musíme provést u y, takže tady máme 9/2. A máme přičíst 15/2, to nám dohromady dává 24/2 a to je 12. Takže nám vyšlo, že tady do tohoto prázdného chlívečku můžeme napsat číslo 12. Teď to je lineární vztah a my máme hotovo.