If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Lineární a nelineární funkce: doplňování hodnot

Naučíme se dopočítávat najít chybějící hodnoty do funkce zadané v tabulce a ujistíme se, že představuje lineární funkci. Tvůrce: Sal Khan.

Transkript

Doplňte chybějící hodnotu tak, aby tabulka představovala lineární rovnici. Máme tady tabulku, můžeme se na ni podívat. Když x je 1, y jsou 3/2. Když x je 2, y je 3. K jaké změně nám tady došlo? Jak se nám tady změnilo x? Z 1 a 2 se x změnilo o + 1. A jak to bylo u y? Tady máme nahoře 3/2 A tady je 3, což je 6/2, takže y se změnilo o + 3 poloviny. Přičetli jsme k hodnotě y 3/2. Pojďme se podívat na další řádek. když x je 3, y je 9/2. Takže tady ze 2 do 3 zase jdeme u x o + 1. Tady bychom měli jít opět o 3/2, jenom si to zkontrolujeme. 3 to je 6/2 do 9/2 to je opět o + 3/2. Tedy vidíme, že aby to byl lineární vztah, tak ta změna musí být vždy stejná. Kdykoli se x změní o 1, y se bude muset změnit o plus 3/2. Kdykoliv se x změní o + 2 y bude muset jít o 2 krát 3/2 do plusu. Budeme muset přičíst 2 krát 3/2. Tak se pojďme podívat, jak to vypadá Tady. Z trojky jdeme do 8, takže tady máme změnu o rovných +5. Přičetli jsme 5, jaká bude muset být ta změna tady u y? Řekli jsme, že když se posuneme o 1, tak u y je to o 3/2. Tedy máme 5, což je 5 krát 1, takže tady bude změna + 5 krát 3/2 tedy 15/2. Toto ještě není výsledek. Toto je jenom ta hodnota, kterou musíme přičíst k té předešlé. Ta změna, kterou musíme provést u y, takže tady máme 9/2. A máme přičíst 15/2, to nám dohromady dává 24/2 a to je 12. Takže nám vyšlo, že tady do tohoto prázdného chlívečku můžeme napsat číslo 12. Teď to je lineární vztah a my máme hotovo.