Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Porovnávání lineárních funkcí

Příklad

Funkce 1 je definovaná rovnicí y=72x3.
Funkce 2 je zadána následujícím grafem, který tvoří přímka f.
Pro kterou z uvedených funkcí platí, že příslušná přímka, která je jejím grafem, protíná osu y výše než druhá přímka (tj. že y-ová souřadnice jejího průsečíku s osou y je větší než u druhé přímky)?
Vyber 1 odpověď: