If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Porovnávání lineárních funkcí

Příklad

Funkce 1 je definovaná rovnicí y=72x3.
Funkce 2 je zadána následujícím grafem, který tvoří přímka f.
Pro kterou z uvedených funkcí platí, že příslušná přímka, která je jejím grafem, protíná osu y výše než druhá přímka (tj. že y-ová souřadnice jejího průsečíku s osou y je větší než u druhé přímky)?
Vyber 1 odpověď: