If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kreslení přímek s rovnicí ve směrnicovém tvaru

Nauč se kreslit přímky, které jsou dány rovnicí ve směrnicovém tvaru y=mx+b.
Pokud jsi ho ještě nečetl/a, možná by bylo lepší si nejprve přečíst náš úvod do směrnicového tvaru rovnice přímky.

Kreslení přímek s celočíselnou směrnicí

Jako příklad nakreslíme přímku y=2x+3.
Pokud má přímka rovnici v obecném směrnicovém tvaru y=mx+b, tak číslo m je směrnice této přímky a číslo b je y-ová souřadnice jejího průsečíku s osou y. Přímka y=2x+3 má tudíž směrnici 2 a jejím průsečíkem s osou y je bod [0;3].
Abychom danou přímku mohli nakreslit, potřebujeme znát nějaké dva body, které na ní leží. Již víme, že na naší přímce leží bod [0;3], protože jde o její průsečík s osou y.
Navíc víme, že na zadané přímce leží také bod [0+1;3+2]=[1;5], protože směrnice této přímky je 2.

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš správně

Příklad 1
Nakresli přímku y=3x1.

Příklad 2
Nakresli přímku y=4x+5.

Kreslení přímek se směrnicí ve tvaru zlomku

Zkusme nakreslit přímku y=23x+1.
Podobně jako výše můžeme odvodit, že tato přímka protíná osu y v bodě [0;1] a dále prochází bodem [0+1;1+23]=[1;123].
I když je pravda, že bod [1;123] leží na naší přímce, body se souřadnicemi ve tvaru zlomku nedokážeme nakreslit tak přesně jako body s celočíselnými souřadnicemi.
Hodilo by se tedy na naší přímce objevit nějaký další bod, který má celočíselné souřadnice. K tomu využijeme faktu, že když má přímka směrnici 23 a my zvětšíme x o 3 jednotky, y se zvýší o 2 jednotky.
Tím získáme bod [0+3;1+2]=[3;3].

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš správně

Příklad 3
Nakresli přímku y=34x+2.

Příklad 4
Nakresli přímku y=32x+3.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.