If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kreslení přímek s rovnicí ve směrnicovém tvaru - shrnutí

Směrnicový tvar lineární rovnice o dvou neznámých má podobu y=mx+b, kde „m“ je směrnice přímky určené touto rovnicí a „b“ je y-ová souřadnice průsečíku této přímky s osou y. Tento tvar lineární rovnice je velmi užitečný při zakreslování přímek do soustavy souřadnic.
Směrnicový tvar lineární rovnice o dvou neznámých má podobu y=mx+b, kde m je směrnice příslušné přímky a b je y-ová souřadnice průsečíku této přímky s osou y.
Směrnicový tvar je užitečný při kreslení přímek.
Řekněme, že máme rovnici y=2x+7 a chceme nakreslit přímku určenou touto rovnicí.
Přímo z rovnice vidíme, že y-ová souřadnice průsečíku příslušné přímky s osou y je 7.
Dále z uvedené rovnice vyčteme, že směrnice jí určené přímky se rovná 2.
Směrnice=ΔyΔx=21=2
To znamená, že pokud se po dané přímce posuneme o jednu jednotku směrem doprava, posuneme se při tom zároveň o dvě jednotky směrem nahoru.
Zadaná přímka vypadá takto:
Chceš se o kreslení přímek s rovnicí ve směrnicovém tvaru dozvědět více? Podívej se na toto video.

Cvičení

Příklad 1
Nakresli přímku určenou následující rovnicí.
y=4x1

Chceš víc příkladů na procvičení? Vyzkoušej toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.