If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Přiřazení vstupů funkce k výstupu (funkční hodnotě) podle předpisu: řešený příklad

Zjistíme vstupní hodnoty, pro které platí f(t)=13, vyjádřeno rovnicí f(t)=2t+5.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Funkce f je definována následovně: f(t) = -2t + 5. Pro jakou vstupní hodnotu bude f(t) = 13? My vidíme, že tady máme nějakou funkci f a když do ní něco vložíme, tak to něco vynásobíme -2 a pak k tomu ještě přičteme 5. Když se nás ptají pro jakou vstupní hodnotu bude f(t) rovno 13, tak jednoduše se nás ptají, kdy toto nahoře bude rovno 13. Nám tedy stačí vzít toto zadání funkce, položit to rovno 13 a dopočítat to. Tak pojďme na to. -2t + 5 = 13. Chceme osamostatnit téčka. Takže odečteme 5 od obou stran, dostaneme -2t = 13 - 5. To je 8. Vydělíme to -2, dostaneme t je rovno 8 děleno minus dvěma, to je minus 4. A máme výsledek. Teď jsme zjistili, že když vložíme -4 do té naší funkce f, tak na výstupu dostaneme 13. Nebo to můžeme zapsat také takto: f v bodě -4 je rovno 13. Nás se ale ptali na tu vstupní hodnotu, pro kterou bude f(t) rovno třinácti. A to je minus 4.