If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Řešený příklad: dvě vstupní hodnoty se stejnými funkčními hodnotami (graf)

Ve videu budeme na zadaném grafu f hledat vstupní hodnotu jinou než -5, pro kterou platí, že f(x)=f(-5).

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Dole máme graf funkce f. Pro jakou vstupní hodnotu kromě -5 je f(x) rovno f v bodě -5? A my tady máme osu x a osu y a potom ten graf y = f(x), protože tu hodnotu odečteme s y-nových souřadnic. Můžeme si to pro jistotu, pro připomenutí, napsat y = f(x). Když budeme mít na vstupu třeba hodnotu 1, když x = 1, tak hodnota funkce v tomto bodě bude 1, jelikož y-nová souřadnice je tady rovna jedné. Když x bude 7, tak hodnota funkce f v bodě 7 bude 5, jelikož y je v tomto bodě rovno 5. Když x bude 9, když na vstupu dostaneme devítku, tak hodnota funkce f v bodě 9 bude 6. Podle y-nové souřadnice. A nás se v zadání ptají, pro jakou vstupní hodnotu, tedy pro jaké x kromě -5 je x rovno f v bodě -5. Máme-li f v bodě -5, vstupní hodnotou je -5, tak hodnota funkce v bodě -5 je 4. Můžeme to tady napsat f(-5) = 4. Takže my teď musíme najít, pro jaké x je hodnota té funkce nebo také y rovno 4. Pro jaké x je y rovno 4. Takže tady máme y = 4. A tady je také y-nová souřadnice rovna čtyřem. A je to pro x se rovná 4, f(4) se také rovná 4. Takže máme-li odpovědět na otázku pro jakou vstupní hodnotu kromě -5 je fx rovno f v bodě mínus 5, tak můžeme říct, pro vstupní hodnotu rovnou čtyřem.